ANGELO PURGERT – PRVNÍ REPUBLIKA

31. 10. 2018

Charitativní fotografický projekt První republika Angelo Purgerta vznikal v letech 2009–2018 a pracovalo na něm bezmála 160 lidí bez nároku na honorář. Konalo se 22 samostatných výstav v České republice i v zahraničí, fotografie získaly mnoho mezinárodních ocenění. Tento projekt již pomohl dětem částkou téměř 400 000 Kč.

Leica-fé s Angelem Purgertem se bude konat ve středu, 31. 10. 2018 od 18 hodin, rezervace míst je z kapacitních důvodů nutná