BESEDA FOTOGRAFIE A SOCIOLOGIE

31. 1. 2011

V pondělí 31. ledna v 19 hodin se bude v LGP konat beseda s Jiřím Siostrzonkem o souvislostech fotografie se sociologií a psychologií. Posluchači se dozvědí, jak rozklíčovat vizuální sdělení, jak “číst” fotografii.

V přednášce, bohatě ilustrované fotografiemi, bude Jiří Siozstronek hovořit o symbolice obrazu. Setkání s „fotografií jinak“ je určeno především zájemcům o přesahy fotografie do jiných oborů, jiných znalostních světů.

Fotografujeme vše, co nás oslovuje. Vytváříme osobní obrazové deníky. Na jedné straně jsme přesyceni obrazovými informacemi, na druhé straně se paradoxně potýkáme s obrazovou negramotností. Je běžné, že vizuální sdělení často neumíme číst, protože neznáme vizuální gramatiku, sloh, symbolickou komunikaci. K tomu, abychom rozuměli fotografickým obrazům nejen povrchově, potřebujeme být vybaveni vědomostmi, znalostmi a životními zkušenostmi, které umocňuji náš prožitek při čtení fotografií.

Jiří Siostrzonek přednáší na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Je zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, kde vyučuje základy sociologie a psychologie umění, dějiny výtvarného umění a dějiny filmu. Přednáší též na univerzitách v polské Poznani, Katovicích, Krakově, Vroclavi.