Michaela Pospíšilová Králová

Michaela Pospíšilová Králová získala ocenění Leica Gallery Prague v rámci soutěže FRAME 012.

Michaela Pospíšilová Králová se narodila 21. května 1982 v Praze. Vystudovala nejprve Střední uměleckou školu textilních řemesel a posléze Vyšší odbornou školu grafickou Hellichova, obor Knižní grafika. V roce 2012 dokončila bakalářské studium na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Pracuje jako grafička, typografka, ilustrátorka a fotografka na volné noze.

Vystřídala řadu způsobů výtvarného vyjádření, od malby a kresby se dostala k tisku, grafice, typografii a fotografii. Stále ji baví média volit svobodně, mixovat dohromady či vybírat způsob zobrazení nejlépe odpovídající konceptu. Fotografii se začala více věnovat během studia na Vyšší odborné škole grafické, kdy ji používala jako podklad k ilustracím a volným grafikám, tvořila z nich koláže a dokreslovala je. Postupně vznikalo stále více snímků, kde byla fotografie výslednou formou, což bylo také důvodem k následnému studiu na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Fotografii má ráda pro schopnost jasného podání výchozího záměru, pro jí připisovanou funkci lidské paměti i pro otevřenost možnostem dalších úprav a zásahů.

2015 - výstava souboru Jako by nikdy neexistoval... romský koncentrační tábor Hodonín u Kunštátu, Café v Lese, Praha
2014 - výstava souboru Uprostřed času, Cooltour centrum Ostrava
2012 – výstava souboru „Uprostřed času“ v Praze v galerii Prokopka a centru Elpida a v Brně v galerii Photo-genia

2015 - spoluúčast na výstavě Ticho - dočasná analýza,  Galerie Industra Brno
2013 - spoluúčast na výstavě Abanonded Dream na Off festivalu v Bratislavě
2013 – spoluúčast na výstavě Frame 2012 v Leica Gallery Prague a udělení zvláštní ceny Leica Gallery Prague.
2012 – spoluúčast na výstavě Institutu tvůrčí fotografie „I“ a „Interpretace aktu“
2012 – spoluúčast na bratislavském „Off festivalu“
2010 – spoluúčast na festivalu „Unigeo Art festival“
2004 – spoluúčast na výstavě grafiky v showroomu Le Papier firmy Antalis a umístění v soutěži pořádané touto firmou na 3. místě za bibliofilii „Umberto Eco – Šest procházek literárními lesy“
2004 – spoluúčast na výstavě Grafika roku

2011 – otištěné fotografie v Digifotu 11/2011.

2012 – článek k souboru „Uprostřed času“ v časopisu Atelier 10/2012.

2012 – článek k souboru „Uprostřed času“ ve sborníku „Senioři a kultura, příklady zapojení starší generace do kulturních projektů“.

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.