Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva Leica Gallery Prague o.p.s. za rok 2010

OBSAH:

1.  Základní údaje

2.  Cíle a poslání Leica Gallery Prague

3.  Organizační struktura Leica Gallery Prague

4.  Přehled aktivit Leica Gallery Prague

4.1  Výstavy v r. 2010

4.2  Kulturní společenské aktivity galerie

4.3   Zahraniční prezentace galerie

5.  Spolupráce se sponzory a partnery galerie

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Leica Gallery Prague, o. p. s.
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
Krajským soudem v Praze, oddíl O, vložka 724,
poštovní adresa: Školská 28, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 24668460, DIČ: CZ 24668460
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu: 91619/5500
Tel.: 222 211 567, www.lgp.cz, e-mail: info@lgp.cz

2. CÍLE A POSLÁNÍ LEICA GALLERY PRAGUE

Leica Gallery Prague poskytuje především tyto druhy obecně prospěšných služeb:
- provozování informačního centra v oblasti fotografie - zejména  webová prezentace
- provozování knihovny fotografických publikací,
- organizace diskusních panelů a přednášek spojených s aktuálními výstavami,
- organizace dětských programů během výstav,
- mezinárodní prezentace českých fotografů - zejména přes www stránky,
- vydávání neperiodických publikací (např. katalogy, informační brožury, letáky),
- zajištění, podpora a organizace odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
- zajištění, podpora a organizace výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí,
- zajištění, podpora a organizace kulturních a společenských akcí. 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LEICA GALLERY PRAGUE

Správní rada:
Ing. Milena Dubská – předsedkyně SR  
Ing. Petr Dvořák 
Jana Bömerová     

Dozorčí rada:
Milena Foukalová 
Dagmar Smetková 
Marek Votlučka   

Změny ve statutárních orgánech nastaly ke dni 22. 4. 2010 ve spojitosti s  fúzí Leica Gallery Prague , o. p. s. (IČO 263 54 110), se sídlem Školská 28, Praha 1  s LGP, o. p. s. ,  se sídlem Praha 7, Pod Havránkou 657/10b (IČO 246 68 460).
Rozhodný den fúze byl 5. 5. 2010.

PR manažerka: Ing. Ivana Kubičková
Manažerka galerie: Mgr. Nina Zemanová
Manažerka galerijní kavárny: Dita Egertová  

 

4. PŘEHLED AKTIVIT LEICA GALLERY PRAGUE

 

4.1 VÝSTAVY V R. 2010

EDICE 100

24. 11. 2009—10. 1. 2010

Výstava reprezentativního výběru z fotografií, zařazených do EDICE 100.

Leica Gallery Prague dlouhodobě spolupracuje s renomovanými českými fotografy, ale i s talentovanými studenty a absolventy fotografických vysokých škol. Z jejich děl vybírá to nejlepší a umožňuje sběratelům a milovníkům fotografie nákup fotografií z limitované edice maximálně sta kusů. Signované a číslované fotografie tak mají sběratelskou hodnotu a jejich prodej se řídí jasnými pravidly.  

Kamil Vojnar Flying Blind

15. 1.—14. 3. 2010

Výstava představila práce fotografa českého původu Kamila Vojnara, který po dlouholetém působení v USA nyní žije a působí ve Francii. V USA a Anglii pracoval pro  různá nakladatelství a vytvářel knižní obálky a CD přebaly.  Kamil Vojnar je autodidakt, ve své tvorbě nerespektuje zavedené techniky a postupy – jeho výtvory jsou vyobrazeními převážně digitálně navrstvenými z mnoha fotografií.

Lukáš Dvořák

19. 3.—23. 5. 2010

Lukáš Dvořák je profesionální fotograf žijící v italském Miláně a v Praze. Věnuje se převážně módní fotografii a fotografii žen. Zajímá ho charakter ženy a její vnitřní krása. V jeho portfoliu najdete světové topmodelky ale i obyčejné ženy.

Lukáš Dvořák fotografuje pro řadu módních magazínů jako jsou Harper´s Bazaar, Marie Claire, Vanity Fair, Playboy, GQ, Cosmopolitan, Woman a další. Ve své tvorbě výrazně preferuje černobílou fotografii, která je v jeho podání silně kontrastní a působivá. Dvořákovy fotografie charakterizuje intenzivní emotivní a erotický náboj.

FRAME 009

28. 5.—27. 8. 2010

V Leica Gallery Prague se prezentovala přehlídka vítězných prací pátého ročníku mezinárodní fotografické soutěže FRAME. Zúčastnili se jí profesionální fotografové a studenti fotografických škol z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska. Cílem této soutěže je poskytnout tvůrcům prostor pro jejich volnou tvorbu. Součástí výstavy byla oceněná fotografická portfolia autorů, umístěných na prvních třech místech ve třech soutěžních kategoriích: Show, Vztah a In. V kategorii “Show” zvítězily práce Jakuba Jurdiče, Jitky Horázné a Terezy Vlčkové. V kategorii “Vztah” se svými pracemi uspěli Jiří Zykmund, Martin Wágner a dvojice Jakub Skokan a Martin Tůma. Ve třetí kategorii nazvané “In” stupně vítězů obsadili Libor Fojtík, dvojice Juliana Křížová s Jakubem Vlčkem a Marek Pavala. Celou expozici obohatila dvě další fotografická portfolia, která porota k vítězným doporučila přiřadit - práce Andreje Balca a Matěje Třešňáka.

Marie Šechtlová – Fotografie 1960–70

9. 9.—7. 11. 2010

Marie Šechtlová (1928–2008) vstoupila na kulturní scénu když jí bylo dvacet let: nejprve se vdala do renomované fotografické rodiny, která od konce 19. století systematicky dokumentovala život v Táboře. Svou vlastní uměleckou kariéru zahájila na konci padesátých let. Exponáty pro výstavu “Marie Šechtlová: Fotografie 1960-70 v Leica Gallery Prague byly vybírány tak, aby vyzdvihly největší průlom do umění fotografie, který se během 50. a 60. let udál. Je jím uznání momentky za dílo nesoucí autorské poselství. Výstava se tedy snaží úročit nejenom autorčino výtvarné nadání, ale i její postřeh, díky němuž patří k nejúspěšnějším českým fotografkám poezie všedního dne.
Kurátor výstavy: Josef Moucha
 

Jaroslav Kučera – Černobíle (Praha 1969–2010)

11. 11.—30. 12. 2010

Jaroslav Kučera se ve své volné tvorbě věnoval převážně sociálnímu dokumentu. Několik jeho reportérských snímků vešlo v české společnosti v obecnější známost. Výstava Černobíle, klade důraz na Kučerovu nereportérskou, vpravdě volnou tvorbu, která už čtyři desítky let vzniká na ulicích, v zákoutích, průchodech nebo restauracích hlavního města. Je to výstava fotografií o Praze, o setkáváních i míjeních, o slavnostech i každodennosti.
Kurátor výstavy: Josef Chuchma

4.2  KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY GALERIE

Besedy s fotografy

V roce 2010 se uskutečnily v LGP večerní besedy s těmito autory:
Michal Bartoš
Katarina Brunclíková
Jiří Ernest
Martin Kámen
Blanka Lamrová
Antonín Malý
Ivana Matějková
Jindřich Přibík
Lucie Svobodová
Boris Tričkovič
Jan Vávra
Vladimír Birgus, Jan Mlčoch, Karel Kerlický – společná beseda o nově vydané publikaci Česká fotografie 20. století

Vánoční bazar knih 10.–11. 12. 2010

Publikace z produkce nakladatelů Taschen, teNeues, Phaidon, atd. za snížené ceny


4.3  ZAHRANIČNÍ PREZENTACE GALERIE

Paris Photo 2010
18. 11. — 21. 11. 2010, Louvre, Paříž  

Leica Gallery Prague jako jediná česká výhradně fotografická galerie měla již potřetí možnost vystavovat na prestižním veletrhu fotografie Paris Photo. Ve stánku galerie byla prezentována díla Václava Jiráska, Emily Medkové, Ivana Pinkavy, Tona Stana, Jiřího Turka a Terezy Vlčkové.

Přijaté granty a dotace v r. 2010

Hlavní město Praha  – grant ve výši 100.000,- Kč 
Městská část Praha 1 – grant ve výši 50.000,- Kč 
Ministerstvo kultury ČR – grant ve výši 200.000,- Kč
Česká centra – příspěvek ve výši 200.000,- Kč

Leica Gallery Prague děkuje všem dárcům, partnerům a podporovatelům, kteří jakoukoli formou přispěli k rozvoji galerie.

Výroční zpráva je sestavena za období od 1.1. 2010 do 31. 12. 2010

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.