Markéta Luskačová | Fotografie 1964–2014

340 Kč

Katalog vydaný u příležitosti výstavy Markéty Luskačové: Fotografie 1964–2014 v Leica Gallery Prague ve dnech 11. 9. – 2. 11. 2014.

Fotografie: Markéta Luskačová
Text: Irena Žantovská Murray & Markéta Luskačová
Grafická úprava: Lenka Jasanská
Redakce: Bohdan Chlíbec & Derek Paton
Překlad: Marzia & Derek Paton
Tisk: Tiskárna Daniel
Vydání první.
Vydala: Leica Gallery Prague o.p.s., Školská 28, 110 00 Praha 1

Markéta Luskačová | Fotografie 1964–2014

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.