Jiří Jiroutek:

OSOBNOSTI ČESKÉ KULTURNÍ SCÉNY

5. 11. 2012
Beseda o portrétování českých umělců, kterému se J. Jiroutek věnuje již dvě desetiletí. Besedu pořádáme v pondělí 5. 11. 2012 od 19.00 hodin bez výběru vstupného. Rezervace míst: e-mailem na adrese ik@lgp.cz

O projektu Osobnosti české kulturní scény:

"Cyklus fotografií Jiřího Jiroutka nás sbližuje s intenzivně cítěným světem umělců. Je nutno předem podotknout, že autor zde portrétuje mnohem více, než jejich pouhou podobu. V přirozeném kontextu jejich ateliérů a v přirozeném světle, při kterém vytvářejí vlastní díla, Jiří Jiroutek jakoby pokoušel o portrétování prostoru jejich myšlenek a vnitřní náplně. Zde jakoby šlo o návrat k jádru každého umělce, jádro, odkud teprve pramení tvůrčí inspirace a výsledné umělecké artefakty či výkony. Tento prapočáteční vstup do intimní sféry umělcova světa bývá uzavřený skoro všem kromě rodinných příslušníků nebo hrstce kurátorů, proto jsou tyto fotografie o to cennější. Jsme zde svědky vyčkaných okamžiků, kdy se všechny psychické a vizuální prvky stmelují a zjeví se před námi celý lidský příběh, nenuceně shrnutý jediným záběrem."

Vybráno z textu Richarda Druryho

Reportáž ČT o výstavě Osobnosti české kulturní scény - Oblastní galerie v Liberci

BcA. Jiří Jiroutek, QEP

Narodil se v Lounech roku 1967, vystudoval Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě (abs. 1994), ve fotografii se zaměřuje na portrét a architekturu.


Bibliografie:
- 2005 obrazová publikace Fenomén Ještěd (2009 – 2. rozšířené a upravené vydání)
- 2012 katalog k výstavě OSOBNOSTI (české kulturní scény)
- 2012 katalog Jiří Jiroutek –  Photo/Graphy

Výběr z autorských výstav:
1999 Portréty - Malá výstavní síň, Liberec
2000 Windows 96 - Státní hrad a zámek Grabštejn
2000 Kočky a psi - Výstaviště, Jablonec nad Nisou
2000 Postupnosti a Spojitosti - Naivní divadlo Liberec
2002 Up&Down – Galerie My, Jablonec nad Nisou
2005 Fenomén Ještěd - Malá výstavní síň, Liberec
2006 Fenomén Ještěd - galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2006 Fenomén Ještěd - zastoupení libereckého kraje, Brusel
2007 Fenomén Ještěd - Baťova 21, Zlín
2007 Portréty - výtvarníci - Galerie My, Jablonec nad Nisou
2007 Fenomén Ještěd – klub architektů, St. Gallen
2007 Up&Down - Nový magistrát Liberec
2009 Fenomén Ještěd – Futurista Universum, Praha
2010 Už nejdu do Ještědu – Galerie U Rytíře, Liberec
2010 Už nejdu do Ještědu - Futurista Universum, Praha
2011 Osobnosti – kavárna Schaezlerpalais, Augsburg
2011 Osobnosti – České kulturní centrum , Mnichov
2012 Osobnosti – Oblastní galerie v Liberci, Liberec
2012 Osobnosti – Galerie Opera, divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

Zastoupení ve sbírkách:
- Art Fusion Galleries, Miami, Florida, USA
- Amsterdam Whitney, Chelsea, New York, USA
- Národní muzeum fotografie – Zlatý fond sbírek souč. fotografů , Jindřichův Hradec, ČR
- Museum Kampa – Sovovy Mlýny – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha, ČR
- Severočeské muzeum v Liberci, Liberec, ČR
- Leica Gallery Prague, Praha, ČR
- soukromé sbírky doma i v zahraničí (Německo, Holandsko, USA)

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.