MARKÉTA LUSKAČOVÁ

Fotografie 1964–2014

12. 9. — 2. 11. 2014
Výstava Markéty Luskačové (*1944) je retrospektivním poohlédnutím za 50letou tvorbou ikony české fotografie. Její tvorba nemá pouze významnou dokumentární hodnotu, ale obsahuje v sobě i výrazné etické poselství. Kurátorkou výstavy je Irena Žantovská Murray.

Když v roce 1983 uspořádalo Victoria & Albert Museum výstavu Pilgrims (Poutníci), která byla první významnou výstavou Markéty Luskačové ve Velké Británii, historik umění sir Roy Strong ve svém úvodním textu ke katalogu uvedl: „Fotografové někdy své niterné zkušenosti zaznamenávají tajemným způsobem: jako by k nim došlo před kamerou. Publikum pak jejich snímky vnímá na jakési hlubší úrovni, rozumí jim, i když zachycené události nezažilo.“ Fotografie Markéty Luskačové bychom také mohli nahlížet jako snímky, které vytvořil poutník. Ten, kdo se s dílem Markéty Luskačové setká, nemusí znát místa a lidi, které svým objektivem zachytila, a přesto mu budou spatřené scény připadat důvěrně známé. Každý, kdo stojí před jejími fotografiemi, se stává – slovy Josepha Conrada – „tajným souputníkem“.

Tato mezinárodně činná česká fotografka vždy sledovala jasný záměr. Chápe svět jako obytnou krajinu, jako bohaté společenství vztahů a osobních pout, nikoli jako anonymní prázdnotu. Její Leica zachycuje v nádherně komponovaných, zrnitých obrazech víru, která lidi posiluje, jejich podíl na aktivním vytváření každodennosti, spontánním obnovovaní tradic, chuť radosti v osamělosti a schopnost jedinečnosti v davu. Příběhy ve fotografiích Markéty Luskačové zachycují křehkou nesmrtelnost okamžiku – nakažlivé nadšení dětí, soudržnost bezdomovců, tvůrčí elán pouličních muzikantů, tajemnost masopustu... To všechno jsou obrázky intenzivně prožitého života, které empatické oko Markéty Luskačové vidí v hledáčku s maximální pronikavostí.

Spisovatel Italo Calvino ve své knize Pan Palomar poznamenává: „Pozorovat vnější vnějším nestačí: dráha pohledu musí začínat u pozorované věci a propojovat ji s věcí, která pozoruje“. Jak dokazuje tato výstava, celoživotní dílo Markéty Luskačové vždy sledovalo tuto dvojí trajektorii.

- Irena Žantovská Murray, kurátorka výstavy -

Citace z textu Ireny Žantovské Murray smí být použita výhradně s označením Text: Irena Žantovská Murray, popř.
© Text Irena Žantovská Murray, či kurátorka výstavy: Irena Žantovská Murray.

K výstavě byl vydán katalog.


Reportáž z výstavy v Událostech v kutuře

 
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
Svá místa si, prosím, rezervujte na emailu lgp@lgp.cz

Pondělí 15. 9. 2014, 18 hod
Beseda s Markétou Luskačovou a kurátorkou Irenou Žantovskou Murray (vstup zdarma, rezervace nutná).

Čtvrtek 9. 10. 2014, 18 hod
Komentovaná prohlídka
– výstavou Vás provede kurátorka Irena Žantovská Murray (vstupné ve výši vstupenky na výstavu).

Čtvrtek 16. 10. 2014
Výtvarná dílna pro děti
a mládež pod vedením odborné lektorky Lucie Haškovcové (vstup zdarma).

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.