Petr Sirotek

Okamžiky uplynulých let

1. 4. — 19. 6. 2016
Výstava „Okamžiky uplynulých let“ představuje dva zásadní cykly z bohaté tvorby českého fotografa Petra Sirotka (*1946); zátiší a cestopisné fotografie z Nepálu. V zátiších vidí fotograf Petr Sirotek nejen bizarní předměty hodné pozornosti vnímavého pozorovatele, ale především součást života těch, kteří se jimi obklopují. Zátiší nejsou dle autora jen mrtvým světem odložených, samotě propadlých předmětů, ale spíše prostředím, jež dotváří svět živých a tvoří tak kotviště našich vzpomínek. Cestopisné fotografie z Nepálu vznikly během autorova pobytu v této destinaci v roce 1973. Petr Sirotek podnikl svoji půlroční cestu jako fotograf a kameraman horolezecké výpravy do Himaláje. V jeho fotografiích se mu podařilo brilantně zachytit každodenní život místních obyvatel žijících ve městě i v extrémních přírodních podmínkách. Při příležitosti konání výstavy „Okamžiky uplynulých let“ vychází dvě publikace, které shrnují jeho celoživotní dílo a které budou pokřtěny při příležitosti slavnostního zahájení výstavy.

Petr Sirotek je v českém prostředí výjimečným zjevem – jeho profesionální zaměření na práci kameramana, kdy je od počátku sedmdesátých let neustále činným tvůrcem zejména v oblasti dokumentu, je těsně svázáno s jeho tvorbou fotografickou – ať již komerčně zaměřenou na straně jedné, tak s prací uměleckého fotografa na straně druhé.

Již v dokončené diplomové práci na FAMU se zabýval vztahem obrazového vyjadřování a tvorby fotografa a filmového kameramana. Formuloval tehdy svůj názor na úkoly obou souběžně působících profesí a pokládal fotografa za tvůrce, zatímco kameramana za člena tvůrčího týmu. I když sám později jako výtečný kameraman tento svůj proto-názor svojí praxí doplnil a překonal, zůstal oběma profesím věrný po celý svůj další tvůrčí život.

Potkáváme jej nadále ve dvou jím souběžně vnímaných a reflektovaných světech – světě dokumentu a uměleckého filmu a zcela svobodné fotografické tvorby, kde na jedné straně pracuje na komerčních zakázkách, na straně druhé pak vytváří svérázný citlivý vizuální poetický komentář poutavého světa druhé poloviny minulého století se všemi jeho vzrušujícími odstíny. A právě této stránce jeho tvorby je věnována naše současná výstava.

Jeho fotografická díla mistrným způsobem zpracovávají téma času a jeho plynutí. Ve vystaveném souboru Zátiší nás dostávají mimo reálný svět, používajíc jen zdánlivě slohotvorné postupy, tak příbuzné plejádě českých i světových tvůrců druhé poloviny dvacátého století. Výsledky jeho magické pouti se však značně liší – nesledujeme didaktickou tvorbu, sloužící nejrůznějším ideovým a kultovním postulátům. Citlivý divák je osloven opravdovým zastavením času, tichem oněch zátiší, fotografie podtrhují pravý význam toho pojmu. Pracuje s osobitou poezií, světlo a stín jsou jeho zbraněmi a pokud předkládá objekty s prvky absurdity, nenakazuje jim hrát kdovíjaké role. Sirotkova zátiší jsou po řadě let, kdy vznikala, stále plná sdělné energie a nikoliv laciné modernity či poplatnosti. Proto tento soubor otevírá dveře do světa skutečného mistra pozastavení, zapomenutí, lehké melancholie, úsměvného ironického pousmání, přitakání druhé straně reality.

Stejně zajímavou je další část expozice, nazvaná Nepál. Ta vznikala v době půlroční expedice v roce 1973 a s obrovskou tvůrčí energií využila takřka panenského prostředí navštívených oblastí. Panenského proto, že Sirotek byl v řadě míst opravdu prvním, kdo místní obyvatele profesionálně portrétoval, prvním, kdo objevoval a zaznamenal nezvyklou krásu v oněch těžkým životem popsaných a formovaných tvářích, snímaných navíc v kouzelném, moderní dobou nedotčeném prostředí. Vznikl tak soubor, který kromě dokumentární hodnoty přináší krásu výtvarnou, kdy s úctou ony portréty čteme, takřka bez dechu sledujeme stopy stovky let jednotvárně žitých životů, práce a příběhů. Životů, jehož krásy nám zůstávají skryty, zatímco čitelná svědectví nesou ony tváře. Sirotek, jako první český fotograf, objevil nesmírná vizuální bohatství v tenkrát ještě nedotčeném světě.

– Josef Vomáčka, kurátor –

 
Reportáž o výstavě v Událostech v kultuře, 2.4.2016

Rozhovor v pořadu ČT Art ARTMIX, 14.6.2016

 
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
Svá místa si, prosím, rezervujte na emailu lgp@lgp.cz

Čtvrtek 28. 4. 2016, 18 hod
Komentovaná prohlídka – výstavou vás provede fotograf a kameraman Petr Sirotek (vstupné ve výši vstupenky na výstavu).

Pondělí 9. 5. 2016, 19 hod
Beseda
s Petrem Sirotkem a kurátorem Josefem Vomáčkou (vstupné ve výši vstupenky na výstavu).

Pondělí 30. 5. 2016, 19 hod
Promítání dokumentu a beseda o horolezecké expedici do Nepáilu roku 1973 (vstup zdarma, rezervace nutná).

  
PETR SIROTEK - životopis

1946  Narodil se 13. května v Praze na Novém městě
1956  První zaujetí fotografií při setkání s pouličním fotografem
1963–1965  Vyučil se fotografem
1965–1969  Studium umělecké fotografie a filmové kamery na Filmové fakultě AMU Praha u profesorů Jána Šmoka, Václava Hanuše a Ilji Bojanovského
1968  Vystavuje své fotografie na fotografickém veletrhu Photokina 1968, Kolín nad Rýnem
1969  Vytváří série fotografických reportáží z pohřbu Jana Palacha a souvisejících událostí; absolvuje kameramanskou praxi v norské televizi NRK
1970  Během vojenské služby pracuje v Armádním filmu; stává se členem Svazu českých výtvarných umělců; získává cenu UNESCA za vystavený soubor v rámci Photokina 68
1971  Obrazovým redaktorem v nakladatelství Pressfoto, připravil výbor z děl slavných fotografů a filmařů (např. Josefa Sudka)
1972  Objevuje a zachraňuje významnou fotodokumentaci z prací básníka J. V. Sládka a spoluvytváří následnou expozici pro ateliér J. Funkeho v Brně
1973  Účast na půlroční expedici do nepálského Himálaje jako fotograf a kameraman expedice; nasnímal zde materiál pro čtyři dokumenty a nafotografoval stovky portrétů a zátiší; autorský film Himálaj 73 byl oceněn Cenou Ministerstva školství ČSSR, autorský film Země pod Himálajem se stal nejprodávanějším československým dokumentem na řadu let
1973  Pracuje pro Krátký film Praha, kde vytváří řadu dokumentů různého zaměření; jeho filmy reprezentovaly československou filmovou tvorbu na několika mezinárodních filmových festivalech
1973  Začíná se více věnovat umělecké fotografii, snímá stovky portrétů, poprvé se věnuje tématu zátiší
1974  Spolupráce na několika výtvarných publikacích - Světem hudebních nástrojů; nakladatelství Olympia vydává cestopisné publikace s jeho fotografiemi z Nepálu Řeka jménem červánky Šivova velká noc (autor J. Wolf)
1974  Vytváří fotografie pro obaly gramofonových desek společností Panton a Supraphon, série plakátů a komerčních filmových klipů (hudebních i reklamních), fotografie architektury; autorská výstava v Kabinetu fotografie J. Funka, Brno
1975  Zařazen do dvou významných fotografických slovníků: Camera ObscuraMaxmillan Biographical; získává Cenu Ministerstva kultury ČSSR za práci kameramana na filmu Narozeniny (rež. Milan Peer); autorská výstava fotografií v Galerii fotografie, Varšava
1976  Získává Cenu Ministerstva kultury ČSSR za práci kameramana na filmu Jakou barvu má Písek (rež. Milan Peer); autorská výstava fotografií v Galerii Wolla, Varšava
1977–1989  Působí jako kameraman v Krátkém filmu Praha; věnuje se produktové a reklamní fotografii, vytváří kalendáře, plakáty a obaly gramofonových desek
1984   Autorská výstava fotografií v Divadle Na zábradlí, Praha; účast na kolektivních výstavách Česká lyrická fotografie, Londýn a Česká fotografie, San Francisko
1989  Dokumentuje události sametové revoluce pro televizi CNN
1990  Během expedice v Barmě natáčí dva středometrážní dokumenty Yravádí pro německou televizi ARD a ZDF
2000  Série cestopisných filmů z celého světa (Afrika, Amerika atd.)
2002  Autorská výstava fotografií v Golem klubu, Praha
2004   Autorská výstava fotografií v Galerii Soho, Praha; účast na kolektivní výstavě Česká fotografie, Praha
2005  Natáčí autorský vizuálně hudební film Praga musica
2006  Spolupracuje na dokumentárních filmech pro firmu Baťa v Ateliérech Zlín; autorské výstavy fotografií v Divadle Bez zábradlí, Praha a v Muzeu a Pojizerské galerii, Semily
2008  Natáčí autorské dokumentární filmy Karlův mostČeský kubismus
2008  Tvůrcem obrazové části muzikálu Kráska a zvíře v Divadle Bez zábradlí (rež. Pavel Toman)
2009  Jako kameraman a fotograf se podílí na seriálu České televize České himálajské dobrodružství
2016  Vydává dvě publikace shrnující jeho celoživotní tvorbu – Zátiší a Nepál

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.