JÜRGEN SCHADEBERG

POCTA MISTRŮM FOTOGRAFIE

21. 6. — 8. 9. 2019
Soubor fotografií Jürgena Schadeberga vznikl u příležitosti jeho uvedení do Síně slávy Leica v roce 2018. Jde o výběr Schadebergových fotografií, zobrazujících především neretušovanou realitu Jihoafrické republiky druhé poloviny minulého století.

Jürgen Schadeberg (nar. 1931) je německý fotograf, který několik desetiletí žil a pracoval v Jihoafrické republice. Pořídil zde nespočet snímků, které jsou dnes považovány za legendární a ikonické: například fotografie zpívající černošské hvězdy Miriam Makeby nebo snímek Nelsona Mandely, hledícího zamřížovaným oknem věznice. Jako fotožurnalista a představitel živé fotografie je Schadeberg humanistou v pravém smyslu – je to člověk bez předsudků, se zájmem o životní podmínky lidí, o jejich každodennost. Jeho přístup k portrétovaným je plný pochopení a respektu, bez ohledu na národnost nebo barvu pleti. 

Schadeberg se narodil a vyrostl v Berlíně, Německo však ve svých devatenácti letech opustil. V roce 1950 se odstěhoval do Jihoafrické republiky s jedním kufrem, v němž byl také fotoaparát Leica. Moderní reportážní přístroj mu umožnil rychle se etablovat v Jihoafrické republice jako fotožurnalista. Z Evropy si přivezl zkušenosti s rasismem, nicméně Jihoafrická republika byla v té době hluboce rozdělena politikou apartheidu – černá většina tu byla násilně utlačována bílou menšinou. 

Schadebergova nestrannost, trpělivost a zvědavost mu stále znovu dávaly příležitost fotografovat místa a situace, které byly pro většinu jeho bílých současníků nepředstavitelné. Především práce pro časopis Drum, umožňovala Schadebergovi být „kronikářem“ dobových událostí. V roce 1964 musel opustit Jihoafrickou republiku a v dalších desetiletích pracoval jako fotograf na volné noze v Evropě a USA. I zde si uchoval svůj pravdivý a empatický přístup k práci. Až po roce 1985 se vrátil do Johannesburgu, kde završil druhou kapitolu své jihoafrické fotografické cesty. Ta trvala do roku 2007. 

V roce 2014 udělilo Mezinárodní centrum fotografie New York Jürgenu Schadebergovi cenu za celoživotní přínos Cornell Capa Lifetime achievement award. V roce 2018 ho uvedla firma Leica Camera do své síně slávy. Předáním Leica Hall of Fame Award bylo oceněno sedmdesát let jeho práce, jeho neúnavnost, odvaha a výjimečný přínos pro fotografii. 

jurgenschadeberg.com

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.