MILOTA HAVRÁNKOVÁ

POHLED Z OKNA

Svoboda v nesvobodě

17. 1. — 15. 3. 2020
Milota Havránková (*1945) je výjimečná a do určité míry soliterní umělkyně, která se na poli slovenské i české fotografie pohybuje již poměrně dlouhou dobu, o to více však u ní překvapuje určitá stále přetrvávající nezařaditelnost a neuchopitelnost její tvorby. Experimentátorka, která neustále boří tradice a mění rukopis i výrazový slovník své tvorby, vstoupila na uměleckou scénu koncem 60. let minulého století. Začala používat vlastní realitu jako platformu pro svoje další tvůrčí intervence a prostřednictvím inscenované analogové fotografie odhalovala v zdánlivě náhodných kompozicích neviditelnou vztahovou a emoční logiku a souvislost. Výstava se zaměřuje práve na toto období, tedy na 60. – 70. léta minulého století, kdy se v její tvorbě objevují téměř všechny klíčové strategie i symboly pozdějšího hybridního tvarosloví její tvorby.

Milota Havránková (*1945) patří ke generaci prvních československých vysokoškolsky vzdělaných fotografů, kteří koncem 60. let minulého století absolvovali na pražské FAMU obor výtvarná fotografie. Pro její tvorbu je charakteristická pestrost technologických a myšlenkových postupů a velmi široký záběr uměleckých disciplín, počínaje monumentální a inscenovanou fotografií přes experimentální film až po oblast designu. 

Na uměleckou scénu vstoupila Milota Havránková již v průběhu jejích studií. Tehdy se v kontextu československé fotografie objevila mladá generace fotografů, kteří se nebáli projevovat silný despekt k jakýmkoliv do té doby platným žánrovým i formálním tradicím nebo k sociálně, či dokonce politicky angažovaným tématům. Fotografická „nová vlna“ s jejími nadreálně expresivními a lyrickými inscenovanými obrazy byla terminologickou a výrazovou odnoží tehdejší nové vlny československého filmu. I zde znovu ožívaly prvky surrealismu, avšak snaha o uchopení jeho imaginativního potenciálu proběhla v úplně nových podmínkách. Výtvarné, literární, fotografické či dokonce filmové obrazové strategie se v oblasti  fotografie mohly projevovat ve vzájemné symbióze, protože její technicky reprodukovatelný potenciál nekladl žádnému experimentu nejmenší odpor. A tak autorka zcela přirozeně objevovala v tomto období kvality inscenované formy, tu dále přetvářela, vizuálně zhodnocovala a v spontánních kompozicích rozkrývala neviditelnou vztahovou a emoční logiku. Klíčovou motivací tvorby Miloty Havránkové je její touha objevovat samu sebe a její svět skrze zdánlivě odtažité a objektivní technické prostředky. Způsob její práce však ukazuje především její nekompromisní postoj k otázce vnitřní umělecké svobody.

Těžištěm výstavního cyklu „Pohled z okna“ je autorčina tvorba v hektických 60. ­– 70. letech, kdy československá společnost zažívala nejen euforii, ale i obrovskou skepsi a morální destrukci z nastupující normalizace. Právě na pozadí těchto procesů krystalizovala tvorba Miloty Havránkové. Oscilovala mezi individuální tvůrčí svobodou a politickou nesvobodou systému. Východiska pro svoji tvorbu nacházela v poznávání vlastní pravdy z fiktivní reality.  Není náhoda, že se právě její fotografie staly obrazovou součástí legendárního studentského časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov, který vycházel v letech 1964 – 1968 jako jedno z mála periodik, kriticky a opozičně reflektujících tehdejší aktuální společensko-politické a kulturní dění. Milotin „Pohled z okna“ ukazuje střet dvou realit, vnitřní a vnější, podprahové a svévolné prosakování autentického prožívání života do světa fotoobrazu plného vědomých prav, lží a náznaků.

 Anna Vartecká, kurátorka

/CV/  MILOTA HAVRÁNKOVÁ

1945           Narodila se 7. srpna v Košicích na Slovensku jako Milota Marková

1960–1964   Studuje fotografii na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě 

1963–1965   Pracuje jako fotoreportérka ve Filmových ateliérech Koliba v Bratislavě, kde vytváří své první výtvarné fotografie

1966–1971   Studuje výtvarnou fotografii na Katedře kamery na FAMU v Praze u profesora Jána Šmoka

1970            Autorská výstava ve Foto Galeria v Krakově (Polsko) pod jménem Milota Marková

1972–1977   Působí jako odborná pedagožka oboru Výtvarná fotografie na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě

1975             Autorská výstava Žena v slovenskej literatúre, Komorná galéria v Martině

1977–1991     Pracuje jako volná fotografka, věnuje se užité, módní a reklamní fotografii

1978              Autorská výstava, Galéria Cypriána Majerníka v Bratislavě

1980              Autorská výstava Monumentální fotografie, galerie Foto medium Art, Vratislav (Polsko)

1982              Autorská výstava Monumentální fotografie, Foto galeria, Varšava (Polsko)

1989              Autorská výstava, Burgenlandisches Landesmuseum, Eisenstadt (Rakousko)

1990              Spoluzakládá Galerii X v Bratislavě, kde prezentuje svůj fotodesign na módě, špercích a výtvarných objektech 

1991–2007      Vede Ateliér výtvarné fotografie a je členkou Akademického senátu VŠVU v Bratislavě

1992              Získává čestné uznání Podvedomé súhry na Mezinárodním bienále uměleckých řemesel v Bratislavě; autorská přehlídka                    
                     textilního designu, Galleri 101, Kristiansand (Norsko)

1994–2005      Externě vyučuje na Katedře fotografie FAMU v Praze

1994              Autorská výstava, galerie Ars Temporis, Klagenfurt (Rakousko)

1995             Habilitována docentkou v oboru fotografie na Filmové a televizní fakultě AMU v Praze; Czech Photo vyhlašuje katalog                            
                    Milota 1974-1994 fotografickou publikací roku; autorská výstava a video projekce Milota Havránková, Galerie Teatru NN,  
                     Lublin (Polsko)

1997             Zvláštní cena redakce Evy na Mezinárodním veletrhu módy STYL 97 v Brně; autorská výstava digitální fotografie
                    a fotografického designu s přehlídkou fotomodelů, Veletržní palác v Praze

2000             Autorská výstava Nutná hra, Komorní galerie domu fotografie Josefa Sudka, Praha; autorská výstava Milota, Galéri
                    Nova, Košice

2002             Stává se vedoucí Katedry fotografie a nových médií, členkou Oborové a Umělecké rady VŠVU v Bratislavě

2004             Autorská výstava Milota, Gallery of Koloman Sokol, Washington (USA)

2005             Autorská výstava Milota Havránková, Gallery 10, Washington (USA); 2 autorské výstavy Zelený dom, Galéria mesta
                    Bratislavy a Gallery Art Factory v Praze

od 2006         Členkou Oborové rady doktorského studia VŠVU 

2006             Jmenována vysokoškolskou profesorkou v oboru Volné umění

2007             Autorská výstava V kružnici M. H., Nitrianská galéria, Nitra

2007–2011     Ředitelkou Galerie PF 01 v Bratislavě

2008             Získává prestižní ocenění Křišťálové křídlo jako významná osobnost Slovenska v oblasti výtvarného umění; autorská
                    výstava Bytie, Slovenský inštitút, Vídeň (Rakousko)

2009             Autorská výstava Modrá strecha, Velvyslanectví slovenské republiky, Londýn (Velká Británie)

2010             V rámci série GEN.sk, TV Galerie elity národa vzniká filmový portrét Miloty Havránkové

2011             Autorská výstava, inBOND Performing Gallery, Saatchi gallery, Londýn (Velká Británie)

2012             Autorská výstava inBOND, Středoevropský dům fotografie v Bratislavě

2012–2013    Vyučuje na Katedře fotografie FAMU v Praze

od 2013        Vedoucí Ateliéru fotomédia na Katedře intermédií a digitálních médii na Akademii umění v Banské Bystrici

2014             Získává ocenění Osobnost roku v kategorii fotografie profesionálních fotografů Středoevropského domu fotografie
                    a Cenu Národní rady za humanitní vzdělávání a kulturu v oblasti fotografie; účast na mezinárodní kolektivní výstavě 
                    Grey Gold: České a slovenské umělkyně 65+v Domě umění v Brně; autorská výstava Výběr z tvorby 1964-2014, Galéria
                    SVU – Umělka, Bratislava

2015             Účast na kolektivní výstavě Grey Gold: České a slovenské umělkyně 65+ v Nitrianské galerii v Nitře
2019             Autorská výstava Milota Havránkova / Torzo / Laboratorium večných návratov, 2019, Východoslovenská galéria  Košice.

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha; Galerie Hlavního města Prahy; Moravská galerie, Brno; Slovenská národná galéria, Bratislava; Matica slovenská, Martin; Turčianská galéria, Martin; Slovenské národné literárne múzeum, Martin

/CV/ Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Anna Vartecká (*1975) pracuje jako teoretička umění, kurátorka výstav a od roku 2001 jako vysokoškolská pedagožka na Katedře dějin a teorie umění FUD UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se teorií a dějinami fotografie, grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou genderová studia a sociologie. Publikuje odborné texty v domácích i zahraničních periodikách, katalozích a monografiích. Od roku 2012 realizuje výzkum v oblasti pozdní tvorby modernistické generace českých a slovenských umělkyň 65+. Jako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácích i mezinárodních projektech, např.: 

2013           Grey Gold. Pozdní tvorba českých a slovenských umělkyň 65+, Dům umění města Brna

2015           Tektonika paměti. Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském umění mladé generace, Dům umění města Brna

2015–2016   Milota - výstava slovenské fotografky Miloty Havránkové, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy

2017–2018   Grey Gold: At my fingertips, Kunstverein ve Schwerinu, DE

2018            Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy, součást výročního projektu FUD UJEP Monumentální topografie, Galerie
                   Emila Filly v Ústí nad Labem

2019–2020    Milota Havránková: TORZO/ Laboratórium večných návratov, Východoslovenská galéria v Košiciach,  SK

Mám zájem dostávat nejnovější informace na e-mail.

Leica Gallery Prague je součástí mezinárodní sítě Leica galerií.