Anne Mason-Hoerter

Botanical Portraits

17. 6. 2021 - 13. 9. 2021

Born in St. Catharines, Ontario, Canada, Anne first studied Interior Design at the International Academy of Design in Toronto and subsequently, photography, serigraphy, and fabric design at the Ontario College of Art, Toronto.

At that instant, she started to become intrigued with and eventually specialized in extreme forms of analog experimental photography and printing.
Even back then, her curiosity for finding original ways to treat and print negatives was apparent.

‘I have always been attracted to the combination of colours, patterns, and movement, questioning myself how I could distort these elements in unconventional ways.
My present photographic work, I feel, is a modern form of collage in which my work process involves the adding and subtracting of data layers from my scanner and my Leica D-Lux 4. The combination of different levels of transparency does not solely give a final, surreal imagery composition but also results in each final image becoming an original. Similar to nature ́s configurations.
Some of my final photographs consist of over 70 single images in total.’

‘My continual project on Botanical Portraits is something that I have been working on for the last six years. My main desire is to create one single image of each plant species and technically ‘freeze’ that first, extraordinary moment in which I saw that plant.’
To stop time.

‘With this project, I hope to redefine botanical photography to produce images that are modern, dynamic, and unprecedented. ́

 

www.aine-photography.com

instagram@annehoerter

Botanical Portraits

Anne Mason-Hoerter se narodila ve městě St. Catharines v kanadském státě Ohio. Studovala nejdříve interiérový design na Mezinárodní akademii designu v Torontu, následně pak fotografii, sítotisk a textilní design na Ontario College of Art v Torontu.

V té době se začala zajímat o extrémní formy analogové experimentální fotografie a tisku. Později se právě na tento obor specializovala. Už tehdy se projevila její snaha hledat originální způsoby zpracování a tisku negativů.

Anne o svém projektu říká:
„Vždycky mě přitahovaly kombinace barev, vzorů a pohybů. Zkoumala jsem, jak bych mohla vykreslit tyto prvky netradiční cestou. Cítím, že má současná fotografická práce je moderní formou koláže, ve které můj pracovní proces zahrnuje přidávání a odebírání datových vrstev ze scanneru a mého fotoaparátu Leica D-Lux 4. Kombinace různých stupňů průhlednosti neposkytuje pouze výslednou kompozici surrealistických snímků; výsledkem je též to, že se každý finální obraz stává originálem – podobně, jako je to u výtvorů přírody. Některé z mých výsledných fotografií se skládají z více než 70 jednotlivých obrázků.“

„Na svém projektu Botanické portréty pracuji posledních šest let. Mým největším přáním je vytvořit jeden obraz každého druhu rostlin a technicky ‚zmrazit‘ ten první, mimořádný okamžik, ve kterém jsem tu rostlinu viděla.“

Zastavit čas.

„Doufám, že v rámci tohoto projektu předefinuji botanickou fotografii a vytvořím snímky, které jsou moderní, dynamické, nevídané.“

 

www.aine-photography.com

instagram@annehoerter