ŠTĚPÁNKA BIELESZOVÁ

UNIQUE PHOTO COLLECTION

26. 11. 2012

Curator of the Art Museum in Olomouc, Štěpánka Bieleszová, will be our guest.

Photographs

V rámci sbírek olomouckého Muzea umění patří kolekce fotografie k těm mladším. Systematickému sběratelství fotografie se instituce věnuje od 60. let minulého století a v současnosti soustřeďuje více než sedm tisíc exponátů z různých časových i stylových období.
The unique photographic collection of the Olomouc Museum involves more than 7000 works. Štěpánka Bieleszová will acquaint participants of the Monday discussion with the most valuable of them.
On Monday, November 26, 2012 at 7 p.m.
The discussion is free of charge; reservation required (Ivana Kubičková, e-mail: ik@lgp.cz)