EVA FUKA | PÁBENÍ

7. 9. 2013

Leica Gallery Prague vydala knihu Evě Fukové. Autorem je Aleš Kisil.

Dvojjazyčná monografie žijící legendy české fotografie 20. století Evy Fukové, prezentující celý její život a tvorbu. Kniha není pojata jako suše popisná a konstatující, ale svým charakterem odpovídá deníkovým záznamům a také charakteru tvorby autorky samotné. Používá fotografie nejen v klasickém slova smyslu (fotografická tvorba autorky i fotografie  dokumentační), ale i ve smyslu média, které poskytuje nepřeberné množství možností v rámci tvorby – koláže, multipláže, překryvy. Zahrnuje rozsáhlé citace samotné autorky, citace Emanuela Frynty, Jiřího Koláře a dalších, kteří s autorkou úzce spolupracovali a vzájemně se ve vlastní tvorbě ovlivňovali.

Publikace je k dostání v knihkupectví naší galerijní kavárny.