JOSEF CHUCHMA A JOSEF MOUCHA

BESEDA S AUTOREM A KURÁTOREM VÝSTAVY

30. 9. 2019

Zveme Vás na besedu s autorem naší aktuální výstavy Výseky (z normalizace) Josefem Chuchmou. O fotografii nebudeme hovořit jen s tímto známým publicistou a kritikem. Hostem bude i kurátor této výstavy: fotograf, pedagog a publicista Josef Moucha.

Beseda se koná v Leica Gallery Prague v pondělí 30. září 2019 od 19 hodin. Vstup volný, rezervace nutná na post@lgp.cz. Těšíme se na setkání s Vámi.