Andreas H. Bitesnich

Deeper Shades/New York

9. 3. 2012 - 29. 4. 2012

Výjimečný výstavní projekt představí nejnovější soubor světově uznávaného fotografa Andrease H. Bitesnicha, kterého česká kulturní veřejnost doposud znala především díky řadě jeho fotografických publikací z prestižních nakladatelství teNeues nebo Taschen. V Leica Gallery Prague bude pokřtěna Bitesnichova nová kniha DEEPER SHADES – NEW YORK. Její prodej v České republice bude zajišťovat exkluzivně LGP. Výstava se koná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze pod záštitou rakouského velvyslance v České republice Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa.

Galerie - Deeper Shades / New York

Fotografie z vernisáže

Tváří tvář New Yorku

Má město nějakou konkrétní tvář? Není pochyb, že moderní metropolis má tisíce, miliony lesklých masek, miliony lesklých povrchů, v nichž se odráží mysl náročného návštěvníka. Podle své momentální nálady a v závislosti na konkrétním čase v nich můžete spatřit množství nejrůznějších odrazů. Staletí dějin a kultury vryly do masek města hluboké rýhy. Nacházíme v nich odraz minulosti, stopy násilí a snad ještě častěji banality. Velký architekt čas od času přidá novou myšlenku, budovu či prostor, ale nakonec jsou to vždy lidé jako Andreas H. Bitesnich, kdo město podrobí reflexi a propojí své dojmy do celistvých obrazů, aby se s námi podělili o svůj pohled. Jejich obrazy se proměňují v příběhy města a jeho obyvatel.

Andreas H. Bitesnich navštívil a fotografoval New York již mnohokrát. Avšak teprve nyní mu město odhalilo svůj osobní příběh. Je to příběh plný temných stínů, hlubších než kterýkoli z příběhů, které nám dosud vyprávěl. Je to obraz nenadálých a nepřikrášlených setkání, provedený v ostrých kontrastech, hrubém zrnu a melancholické sépiové hnědi. Jsou to útržky frází, slov a znamení, která jsme možná zaslechli i my sami.

Záměr je od počátku zřejmý. Nejde tu o prohlídku pamětihodností, ale o zachycení nálady, v extrémní poloze galvanizované téměř do podoby komiksu. Je to příběh moderního Gotham City, v němž nežijí žádní superhrdinové. Bitesnich nás zve na okružní rychlojízdu vnitřnostmi metropole, ke sledování představení, v němž ze tmy problikávají nejednoznačné varovné slogany a lidé jsou jen komparsem na pozadí špinavých kulis města v nepřetržitém shonu. Přistoupíte-li blíž a budete-li pozorně číst ona znamení zániku moderní doby, uslyšíte dosud nepoznaný hluboký dunivý hlas, doprovázený vytím sirén.

Manfred Zollner


Andreas H. Bitesnich

Rakouský fotograf Andreas H. Bitesnich (1964) získal světové renomé především díky fotografii aktů a módy. Jeho snímky se vyznačují perfektním zpracováním a obrazovou čistotou, spojují harmonii a rovnováhu s určitým napětím. Fotografie Andrease Bitesnicha jsou publikovány v předních evropských časopisech. Doposud vydal jedenáct monografií (např. Polanude, Woman, Travel, India).