Raghu Rai

Éxposure

8. 1. 2004 - 8. 2. 2004

Nejvyšší purkrabství Pražského hradu

Galerie - Raghu Rai

Raghu Rai je jedním z nejznámějších indických fotografů, člen renomované skupiny Magnum. Raiovy nejslavnější fotografie zachycující Indii jsou většinou optimistické s hlubokým vhledem do spirituality této části kontinentu. To nejniternější z jádra indické společnosti a náboženství zobrazuje v souborech fotografií Kumbh Melas, Matka Tereza nebo Posvátné město Varanasi, jimiž se proslavil.

Když ale Raghu Rai jednoho rána přijel z Dillí do Bhopálu připraven zaznamenat jednu z největších průmyslových katastrof v historii – únik jedovatého plynu z chemičky Union Carbide, uviděl Indii zcela jinou. Indii plnou pesimismu, bolesti a beznaděje. Šokován a hluboce dojat začal dokumentovat toto neštěstí. Bez sentimentu fotografoval společnost zažívající trauma. O několik dní později, po návratu do Dillí, zveřejnil Raghu Rai dnes již velmi známou fotografii „Pohřeb neznámého dítěte“. Tato úchvatná fotografie se v momentu stala „ikonou“ bhopálské tragédie, objevila se v denících a časopisech po celém světě a vyvolala doslova šok.

Dnes je Bhopál, hlavní město indického státu Madhya Pradesh, neklidný a uchvátaný. Jeho obyvatelé se snaží vyrovnat se smutnou minulostí, což bohužel nejde vždy snadno. Dědictví tehdejších událostí žije dál. Desetitisíce lidí, kteří přežili únik plynu, bojují dál s nalomeným zdravím, nemocnice jsou stále přeplněné a společnost Union Carbide pod jiným jménem existuje dál, aniž zajistila svůj toxický odpad před úniky do zdrojů pitné vody.

Jako součást mezinárodního boje za základní lidské právo žít v čistém a zdravém prostředí jsme potřebovali fotografickou dokumentaci bhopálského neštěstí. Raghu Rai byl ideálním fotografem, kterému jsme mohli svěřit tento úkol. Byli jsme potěšeni, že naši prosbu vyslyšel. Naskytla se tak unikátní možnost zkombinovat černobílé archivní fotografie zachycující bezprostřední události po tragédii se současnými (taktéž černobílými) portréty obětí.

Vzniklo dílo, skrz které ti, kteří neštěstí přežili, mohou vyprávět své smutné a neúprosné příběhy. Boj za spravedlnost tak pokračuje dál. Raghu Rai si dal osobní slib pokračovat v další dokumentaci vývoje bhopálského příběhu.

John Novis
ředitel fotografických médií, Greenpeace International