Staša Fleischmannová, Olga Housková

Foto OKO

10. 4. 2015 - 14. 6. 2015

Moderní ateliér pojmenovaný roku 1939 výtvarníkem a spisovatelem Adolfem Hoffmeisterem Fotografie OKO, založily dcery Staši a Rudolfa Jílovských. Vystavují pod současnými jmény Staša Fleischmannová a Olga Housková.

Fotogalerie

Fotografie ze setkání s novináři

Fotografie z vernisáže

Studio sídlilo v centru Prahy, v mansardě slavného Topičova nakladatelského domu. Úspěchu dosáhlo jak v portrétním, tak v dětském žánru. Zákazníci vcházeli malou předsíní do prostoru s šikmým střešním oknem, kde se fotografovalo, ale také retušovalo, paspartovalo a občas úřadovalo. V temné komoře vždy jedna ze sester zvětšovala a druhá vyvolávala.

Dvojčata patří ke generaci těžce poznamenané totalitními režimy. Aniž se to dalo předvídat, z jejich zájmu vznikaly (mnohdy žel nadobro ztracené) podobizny budoucích obětí nacistické zvůle: Mileny Jesenské, Josefa Taussiga, Julia Fučíka, Bedřicha Sterna… Ačkoli sestrám nešlo o nic menšího než o život, přece v ateliéru pokračovala až do konce války ilegální činnost. Z konce 40. let pochází snímek Vladimíra Clementise, zavražděného pro změnu komunisty. Po deseti letech existence ateliéru, roku 1949, bylo soukromé podnikání zapovězeno.

Někdejší žačky Jaromíra Funkeho na Státní grafické škole v Praze patří k předním osobnostem české kultury jak vlastním pojetím fotografování, tak svědeckou hodnotou tvorby. Studium jim dalo solidní základy řemeslného umu, hlavně ovšem pomohlo zvednout stavidla jejich osobní a osobité imaginace.

Společné ohlédnutí připomíná jedinečné dokumenty, rozdílné poválečné osudy obou autorek, volnou tvorbu i zakázky. Olga fotografovala inscenace Vinohradského divadla, Staša vytvářela v Paříži koláže z vlastních snímků.

Poděkování za vstřícnost a cennou pomoc během příprav výstavy a identifikace exponátů patří jednak potomkům fotografek Anně Houskové a Petrovi a Michelovi Fleischmannovým, jednak Tomáši Vrbovi, editorovi memoárů Staši Fleischmannové, publikovaných nakladatelstvím Torst pod titulem Vrstvami.

Josef Moucha, kurátor výstavy


Reportáže

Reportáž o výstavě a rozhovor s Josefem Mouchou v Událostech v kultuře 10.4.2015
Staša Fleischmannová a Olga Housková v pořadu Artmix 19.4.2015 (25. minuta 46. sekunda)


Doprovodný program

svá místa si, prosím, rezervujte na lgp@lgp.cz

Čtvrtek 23. 4. 2015, 18 hod
Komentovaná prohlídka – výstavou vás provede kurátor Josef Moucha. (Vstupné ve výši vstupenky na výstavu).

Čtvrtek 28. 5. 2015, 10 – 17 hod
Výtvarná dílna pro děti a mládež pod vedením odborné lektorky. (Vstup zdarma).


Staša Fleischmannová

Staša Fleischmannová se narodila 24. září 1919 v Praze, kde také vystudovala Státní grafickou školu. V roce 1940 se provdala za Bedřicha Sterna, jenž v únoru 1943 zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Jejich synovi Janovi bylo osm měsíců. V roce 1946 se provdala za spisovatele a diplomata Iva Fleischmanna, který působil jako kulturní atašé (1946–1950) a rada velvyslanectví ve Francii (1964–1969).
Po druhé misi zůstala rodina v Paříži i s oběma mladšími syny, jednak s dnešním politologem Petrem Fleischmannem, jednak s Michelem Fleischmannem, prezidentem rozhlasových stanic skupiny Lagardère. Jan Stern (1942–2008) pracoval ve Francii jako významný vědec v oboru fyziky. Volné tvorbě se Staša začala soustavněji věnovat od 70. let, od roku 1982 ji vystavuje.
V roce 2014 vydalo nakladatelství TORST její strhující a bohatě ilustrované paměti Vrstvami.


Olga Housková

Olga Housková se narodila 24. září 1919 v Praze, kde rovněž vystudovala Státní grafickou školu. Během německé okupace za ateliér oficiálně odpovídala. Vedle běžné produkce se tu pro ilegální tisk reprodukovaly snímky koncentračních táborů, retuší se měnily oficiální podobenky a vyráběly podobizny na falešné doklady (například pro Julia Fučíka). V roce 1945 se v ateliéru skrývali utečenci z koncentračních táborů.
Ve válečných letech se Olga sblížila s hercem Karlem Houskou (1916-1987), který jí pomáhal obstarávat styky se zákazníky a vyvolávat. V jejich manželství se narodily dcery Anna, Barbora a Kateřina. Po etapě živnostenského podnikání se stala fotografkou Divadla na Vinohradech a snímky divadelního žánru také vystavovala.
Nakladatelství Torst plánuje vydání zápisků jejích snů.