FRAME 010

6. 1. 2011 - 6. 2. 2011

FRAME je mezinárodní fotografická soutěž pro profesionální fotografy a studenty fotografických škol z Česka, Polska, Slovenka a Maďarska. Výsledky soutěže FRAME 010 byly vyhlášeny při vernisáži výstavy 6. ledna 2011 v Leica Gallery Prague. Počínaje tímto ročníkem bude LGP v rámci vyhlášení soutěže pravidelně udělovat jednomu ze soutěžících speciální cenu, spojenou s možností prezentace prací vítězného autora na webu LGP a s finanční odměnou. V letošním roce získal toto ocenění Petr Willert.

Fotografie autora

Tvář výstavy FRAME mění každým rokem svůj výraz. Témata soutěžních kategorií, složení poroty a hlavně kvalita zastoupených souborů jsou hlavními faktory výsledku soutěže, která chce napomáhat při reflexi a prezentaci fotografické tvorby, trendů a kultury ve středoevropských kruzích. Soutěž byla založena v roce 2005 Ondřejem Žižkou a Evženem Sobkem, organizaci zajišťují společnost FOTOGRAFIKS, sdružení pro přesahy fotografie MIMO a fotografická skupina Jasan za podpory sponzorů.

Šestý ročník mezinárodní soutěže FRAME vyzval kategoriemi Bůh – Klasika – Rekreace mladé profesionální fotografy a studenty ze zemí Visegrádské čtyřky. Celkově se přihlásilo 77 autorů s 97 soutěžními soubory, procentuelně byla nejvíce zastoupena Česká republika.
Tématický rámec (frame) soutěže umožňuje překvapivá srovnání myšlenkových i vizuálních řešení u jednotlivých autorů. Současně je zřejmé, že pod tématy kategorií se v jejich dílech objevují otázky daleko komplexnější.
Nejsilněji se ve smyslu propojení myšlenky a obrazového zpracování ukázaly soubory v kategorii Klasika. Martin Tůma s performance ve své konceptuálně promyšlené krajině a Kamila Musilová se souborem instalací jako portrétu. Třetí místo získaly dva soubory, rodinné momentky Lucie Pištorové a fiktivní autoportrét Jakuba Jurdiče.
Kontemplativní fotografie Petry Hajduchové, poetická zákoutí kláštera Lukasze Pieńkowskeho a zkušenost španělského temperamentu v prožitku víry a života v díle Tomáše Trojana jsou vítěznými soubory kategorie Bůh, která si vzhledem k tématu získala pevnou symboliku obrazového jazyka.
Kategorie Rekreace byla početně nejméně zastoupena a byly uděleny pouze dvě ceny. Milanu Burešovi za lehce ironickou procházku po instituci umění a dokumentu Rafala Siderskeho z prostředí komunity kolem wrestlingu.
Velké díky patří odborné porotě, která byla letos zastoupena Janou Hojstričovou, Lucií L. Fišerovou, Josefem Mouchou, Tomášem Pospěchem a Miroslavem Vojtěchovským.

Vendula Juřicová, kurátorka výstavy


Výsledky soutěže FRAME010

Kategorie Bůh
1. cena – Łukas Pieńkowski
Hermitage
2. cena – Petra Hajdůchová
Yeshua
3. cena – Tomáš Trojan
Ve stínu psa

Kategorie Klasika
1. cena – Martin Tůma
Estetizovaná akce
2. cena – Kamila Musilová
Dědeček a Babička
3. cena – Jakub Jurdič
Jarmil
3. cena – Lucie Pištorová
Okamžik

Kategorie Rekreace
1. cena – Milan Bureš
Cestování v čase
2. cena – Rafal Siderski
Do or Die

Zvláštní cena Leica Gallery Prague:
Petr Willert za soutěžní soubory Před domem a Dobrá hospodyňka má pro pírko přes plot skočit.