Sebastião Salgado Workers

Galerie ve vlaku 2005

2. 5. 2005 - 20. 11. 2005

Leica Gallery Prague uskutečnila neobvyklou prezentaci fotografií Sebastiãa Salgada. Výstava, sestavená kurátorkou Leliou Wanick Salgado, putovala ve vlaku po 12 českých a 11 slovenských městech.

Galerie - Sebastião Salgado Workers

Na rok 2005 galerie zařadila ojedinělý projekt jednoho z nejlepších světových fotografů Sebastiãa Salgada – Workers. Je to již druhý Salgadův projekt, který galerie uvádí. Prvně to byla v roce 2001 v Mánesu výstava Exodus, kterou česká veřejnost nadšeně přijala. V projektu Workers Salgado po šest let zachycoval pracující lidi po celé naší planetě (fotografie pocházejí z 27 zemí). Výsledkem je hluboká sociologická sonda vypovídající o proměnách v rozvrstvení pracovních sil v současném světě. Je to hold mizejícímu světu tvrdé manuální práce, tisícům mužů a žen, kteří vykonávají svou práci stejně jako po staletí mnoho generací před nimi. Salgadovo vysoce estetické zobrazení vyznívá v oslavný epos o lidech, kteří odevzdaně nesou svůj úděl, aniž by ztráceli hrdost a naději, je to výpověď o lidské důstojnosti. „Tyto snímky jsou historií jedné epochy. Jsou vizuální archeologií doby, v historii známé jako průmyslová revoluce, doby, ve které práce rukou mužů a žen byla středem světa. Struktura výroby a její účinnost se proměňují, a s nimi i způsob práce. Vysoce industrializovaný svět pádí rychle vpřed k budoucnosti. Planeta tak zůstává rozdělená: první svět v krizi z nadbytku, třetí svět v krizi z nedostatku, a na konci století druhý svět – založený na socialismu – v ruinách.“


Sebastião Salgado

narozen 8. února 1944 v Brazílii, patří mezi nejvýznamnější fotografy světa. Během vojenské diktatury ve své rodné zemi emigroval v roce 1969 do Paříže, kde začal pracovat jako volný fotograf, posléze se stal členem agentury Sygma a Gamma. Patnáct let byl členem legendární a prestižní agentury Magnum, uspořádal bezpočet výstav po celém světě a za své fotografické dílo získal přes 50 mezinárodních ocenění. V roce 1994 založil vlastní agenturu „Amazonas Images“. Salgado se věnuje převážně vlastním dlouhodobým sociálním projektům. Jeho zatím šest vydaných autorských publikací patří k vrcholům humanistického dokumentu.