KŘEST KNIHY: EVA FUKA - PÁBENÍ

16. 9. 2013

Křest nejnovější knihy z produkce Leica Gallery Prague a setkání s jejími tvůrci (fotografka Eva Fuková, autor textu Aleš Kisil, grafička Zuzana Lednická, ředitelka galerie Míla Dubská a další). Kmotrem knihy se stal pan Jiří Podzimek.

Fotogalerie

Dvojjazyčná monografie žijící legendy české fotografie 20. století Evy Fukové, prezentující celý její život a tvorbu. Kniha není pojata jako suše popisná a konstatující, ale svým charakterem odpovídá deníkovým záznamům a také charakteru tvorby autorky samotné. Používá fotografie nejen v klasickém slova smyslu (fotografická tvorba autorky i fotografie dokumentační), ale i ve smyslu média, které poskytuje nepřeberné množství možností v rámci tvorby – koláže, multipláže, překryvy. Zahrnuje rozsáhlé citace samotné autorky, citace Emanuela Frynty, Jiřího Koláře a dalších, kteří s autorkou úzce spolupracovali a vzájemně se ve vlastní tvorbě ovlivňovali.


Publikace je k dostání v knihkupectví naší galerijní kavárny.