KŘEST KNIHY: JOSEF JINDŘICH ŠECHTL - DENÍK FOTOGRAFA, 1928-1954

25. 3. 2013

Křest proběhne za účasti Josefa Mouchy, autora textu. Rezervace na lgp@lgp.cz

Fotogalerie

Deník fotografa 1928—1954 oslovuje impulsivností vidění Josefa Jindřicha Šechtla (1877—1954). Uspokojit očekávání technicky a kompozičně precizním snímkem autorovi nestačilo. Zajímalo ho nekonvenční komentování doby. Projevuje se volbou motivů i letmým podáním záběrů. Předností je subjektivita postřehů, prostupující soustavné proměňování osudu ve vědomí. Historiografie napojená na velká centra dlouho táborského tvůrce zanedbávala. Nicméně rod Šechtlů vytváří a šíří fotografické památky na život svůj i svých současníků pátou generací. Studie Josefa Mouchy vřazuje Josefa Jindřicha Šechtla do odpovídajících světových souvislostí.


Kniha je adresována všem lidem s citem pro minulost a zvláště zájemcům o fotografování – včetně těch, kteří zveřejňují dnešní obrazové památníky na vlnách nových médií.


Knihu vydala Marie M. Šechtlová a Muzeum fotografie Šechtl a Voseček za podpory města Tábor a Jihočeského kraje.


Křest knihy se uskuteční v 19 hodin, počet míst omezen. Rezervace nutná na lgp@lgp.cz