PEDAGOGOVÉ A STUDENTI INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

KŘEST PĚTI KNIŽNÍCH NOVINEK

15. 1. 2018

Křest nových publikací pedagogů a studentů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě bude spojen s následnou debatou se všemi autory knižních novinek (Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef Moucha, Václav Podestát, Jiří Siostrzonek). Besedu pořádáme ve spolupráci s nakladatelstvím KANT v pondělí 15. 1. 2018 v 19 hodin, Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1. Rezervace míst nutná na mailu lgp@lgp.cz. Vstup volný.

Galerie - KŘEST PĚTI KNIŽNÍCH NOVINEK

Fotografie z besedy

Křtít budeme následující publikace:


Jaromír Funke: Avantgardní fotograf / Avant-Garde Photographer / Photographe d’avant-garde / Fotograf der Avantgarde

Text Vladimír Birgus (česky, anglicky, francouzsky a německy), grafická úprava Vladimír Vimr. Vydal KANT, Praha 2017. 60 stran.
Katalog ke stejnojmenné výstavě, kterou uspořádala Leica Gallery Prague od 25. 11. 2016 do 20. 1. 2017 a která byla ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě reprízována v rámci festivalu PhotoSaintGermain a doprovodného programu veletrhu Paris Photo v Českém centru v Paříži (10. 11. – 15. 12. 2017) a bude uvedena v galerii Fotografie Forum Frankfurt ve Frankfurtu nad Mohanem (27. 1. – 29. 4. 2018) a v Muzeu umění Olomouc (15. 11. 2018 – 10. 2. 2019). Výstava i katalog se zaměřují výhradně na avantgardní díla osobitě a mnohdy velmi progresivně rozvíjející podněty kubismu, abstrakce, nové věcnosti, konstruktivismu a surrealismu.


Josef Moucha: Válka za studena. Fotografie ze základní vojenské služby v Československé lidové armádě / Serving It Cold: Photographs from Basic Training in the Czechoslovak People’s Army

Text Vladimír Birgus (česky a anglicky), grafická úprava Vladimír Vimr. Vydal KANT, Praha 2017.  110 stran.
Po pětatřiceti letech od vzniku vychází knižně výběr z dokumentárních fotografií, které Josef Moucha pořídil během své základní vojenské služby. Komplexnost Mouchova fotografického deníku z vojny přispívá k tomu, že jeho fotografie vyvolávají u každého, kdo prožil základní vojenskou službu za vlády komunistů, celý gejzír vzpomínek. Je to mnohovrstevnatý pohled na vojenskou službu v době husákovské normalizace, jaký svou kvalitou, rozsahem a autentičností nemá na naší poválečné fotografické scéně obdoby. Dlouhým odstupem ještě vynikl jeho význam, protože není jenom fotografickým deníkem jednoho nedobrovolného vojáka, ale i zobecňujícím svědectvím o tehdejší době i o konfliktu mezi individualitou a totalitou.


Ondřej Durczak: Důkazy objevů. Fotografie ve vědě v letech 1839 – 1939.

Grafická úprava Ondřej Durczak. Vydal Fotod, Ostrava 2017. 208 stran.
Publikace je základním úvodem do problematiky fotografie v přírodních vědách v období prvního sta let jejího vývoje. Neviditelné druhy elektromagnetického záření, mikroskopické struktury látek, makroskopické vesmírné objekty, atmosférické změny počasí, psychopatologické projevy chování člověka, popularizačně naučné katalogy zvířat nebo výzkum fází pohybu. To vše lákalo k horlivému zaznamenávání na fotografické materiály. Kniha popisuje vybrané vědecké oblasti, v nichž se fotografie stala nenahraditelnou pomůckou výzkumu.


Václav Podestát: S andělem uprostřed davu / With Angel in the Midst of the Crowd

Text Vladimír Birgus (česky a anglicky), grafická úprava Vladimír Vimr. Vydal KANT, Praha 2017. 116 stran.
První knižní vydání výběru z dosavadní tvorby Václava Podestáta, předního českého dokumentárního fotografa, absolventa katedry fotografie na FAMU v Praze a docenta Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Publikace představuje výběr z jeho děl z posledního čtvrtstoletí. Přestože mnohé snímky často ukazují osamělé jedince vydělující se z okolního hlučícího davu velkoměst a ponořující se do svého nitra, v obecné rovině odkazují k úvodnímu citátu knihy od Antoine de Saint-Exupéryho: „Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“ Podestátovi nejde o zeměpisný či sociologický dokument z konkrétního prostředí, ale všude vyhledává obdobné metaforické vyjádření vlastních pocitů a vizuálních zážitků. Spoléhá přitom hodně na diváka. Na jeho ochotu vciťovat se do nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií, všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Fotografie akcentují neotřelou obrazovou stránku, vzdálenou tradičním kompozičním schématům, hlavní význam bývá ukryt v podtextu otevřeném různým interpretacím. Novou dimenzi v posledních letech do Podestátovy tvorby vnáší promyšlené využití barvy, které se ještě více vzdaluje od tradičního dokumentu, autor zároveň usiluje i o vizuální hru s imaginací diváků.


Jiří Siostrzonek: Pohlednice z Opavy 1908 – 1945

Grafická úprava Pavel Kerlin. Vydala ITA Opava ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě za podpory Moravskoslezského kraje. 384 stran.
Kniha docenta ITF navazuje na předchozí publikaci “Gruss aus Troppau 1893 – 1918” a věnuje se proměnám vizuálního zobrazení města Opava. Publikace je určena široké veřejnosti a doprovodný text je koncipován jako historický popis dobových reálií v kontextu s proměňující se politikou, sociálními a kulturními změnami v Opavě. Oba projekty tvoří dílčí část rozsáhlého projektu, který mapuje vizuální prezentaci Opavy v průběhu času.