Miloň Novotný

Londýn 60. let

14. 2. 2014 - 11. 4. 2014

Miloň Novotný (1930-1992), průkopník a dnes již nesporný klasik české humanisticky orientované fotografie 20. století, patří ke generaci ovlivněné legendární výstavou E. Steichena The Family of Man. Podobně jako H. Cartier-Bresson, fotografoval výhradně černobíle, pracoval zásadně s Leicou a byl představitelem tzv. rozhodujícího okamžiku. Ačkoli v jeho díle najdeme i fotografie zachycující např. pohřeb Jana Palacha, těžiště jeho tvorby rozhodně netvoří reportáž. Byl fotografickým básníkem všedního dne a měl neuvěřitelnou schopnost vidět ve zdánlivě banálních výjevech hluboké lidské obsahy.

Fotografie z vernisáže

Miloň Novotný

Pocházel z moravské venkovské rodiny, byl naprostý fotografický samouk a jeho tvůrčí vývoj tak naštěstí neovlivnilo žádné umělecké vzdělání. V roce 1956 se vypravil do Prahy za Josefem Sudkem, aby ho požádal o výběr fotografií pro svoji první výstavu v Olomouci. Mezi oběma fotografy, s věkovým rozdílem téměř dvou generací, se vyvinulo celoživotní přátelství. Rok poté se natrvalo do Prahy přestěhoval, spolupracoval např. s týdeníkem Kultura a Divadelními novinami a fotografoval pro divadlo, především pro Činoherní klub. Publikoval kolem pěti set snímků ročně a většinu honorářů věnoval cestování.

S nástupem normalizace se ocitl na černé listině, jeho snímky zmizely ze stránek novin a časopisů a ztratil možnost fotografovat i pro divadlo. Živil se portrétováním hudebníků pro Svaz československých skladatelů, což jeho tvůrčí ambice zdaleka nenaplňovalo. Po listopadu 1989 se znovu začal rozjíždět po světě. Oslavil šedesátku a zdálo se, že rozmach jeho fotografického potenciálu už nemůže nic zbrzdit. Bohužel. Bylo mu dopřáno jen dva a půl roku života. Avšak těch několik nádherných fotografií, které ze svých posledních cest ještě stihl přivézt, je dokladem, že renomé jednoho z nejlepších českých fotografů si udržel až do smrti.

Do dějin české fotografie se Miloň Novotný zapsal vynikající knihou Londýn, která vyšla v roce 1968 díky uvolněné atmosfére pražského jara. Fotografie zahrnuté do tohoto projektu však byly poprvé vystaveny až v roce 2002 u příležitosti desátého výročí autorova úmrtí. Výstava v Pražském domě fotografie se bohužel stala záhy po svém otevření obětí srpnových povodní a musela být předčasně ukončena. Leica Gallery Prague tak představuje tento legendární soubor v historii české fotografie v obnovené premiéře. Výstavu doprovodí přepracované vydání publikace Londýn s předmluvou Josefa Mouchy, které připravilo po více jak 45 letech nakladatelství Kant.

Dana Kyndrová, kurátorka výstav


Doprovodný program

Svá místa si, prosím, rezervujte na emailu lgp@lgp.cz

Pondělí 10.3.2014, 19h
Beseda k přepracovanému vydání publikace Miloně Novotného Londýn z roku 1968 s novou předmluvou Josefa Mouchy. Knihu vydalo nakladatelství KANT. (Vstup zdarma).

Čtvrtek 13.3.2014, 10-17h
Výtvarná dílna pro děti a mládež. (Vstup zdarma).

Čtvrtek 20.3.2014, 18h
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Danou Kyndrovou. (Vstup ve výši běžné vstupenky na výstavu).