Leni Riefenstahl

Mýtus Leni Riefenstahl

3. 12. 2004 - 6. 2. 2005

Galerie Louvre, Národní třída 22, Praha.

Galerie - Mýtus Leni Riefenstahl

Leni Riefenstahl (1902–2003)

Leni Riefenstahl se proslavila jako tanečnice, hvězda horských filmů, režisérka a fotografka. Byla geniální umělkyní, ale také kariéristkou bez zábran, které šlo v prvé řadě o její umělecké obsese, slávu, uznání – o stvoření mýtu o sobě samé. Leni Riefenstahl patří k nejkontroverznějším umělcům 20. století. První výstava po smrti této slavné německé filmařky a fotografky se vypořádává s mýtem s jejím jménem spojeným. Výstava fotografií, dokumentů a filmového materiálu zobrazuje její život a dílo ve zcela novém světle.

Výstava, zahrnující více než 300 exponátů – fotografií, dokumentů, dopisů, plakátů a filmového materiálu – které ozřejmují mechanismy tvorby mýtu a zobrazují v novém světle její dodnes kontroverzně posuzovaný život a dílo.

Leni Riefenstahl je dobrým příkladem toho, jaký mohl být osud německého umělce 20. století. S tvůrčí vizí a revoluční prozíravostí nalezla ve třicátých letech zcela nové způsoby filmového projevu, které se mezitím staly estetickým základem žánru. V této době rovněž začalo to, co její uměleckou tvorbu a její vnímání doposud poznamenává: její blízkost k vedoucím postavám nacismu, mezi které patří zejména Hitler, Goebbels a Speer. Ona sama to vždy popisovala jako naivitu, nebo v nejlepším případě jako politickou slepotu a oslnění. Toto nedobré spojení v životě a díle Riefenstahl – aplikace novátorské filmové techniky a estetiky na obsah, sloužící ideologii opovrhující člověkem – je centrem pozornosti výstavy.
Doposud je jedinou režisérkou, jejíž – zejména mezinárodní – popularita stále trvá a současně k sobě permanentně přitahuje nejtvrdší kritiku.
Tato obojaká existence mezi uměleckým novátorstvím a historickou skutečností ji stíhala, zatímco ona sama žila s osobně vytvořenými mýty a legendami ve vlastním světě. To je tajemstvím Leni Riefenstahl. Tomuto tajemství se přibližuje i výstava, která pátrá po osobním a historicky pravdivém pozadí jednotlivých částí její tvorby, bez snižování estetického a uměleckého vlivu jejích děl.


Milníky Leni Riefenstahl

V souladu s hádankami jejího osudu odhaluje devět úseků výstavy milníky života a práce Leni Riefenstahl:

1. Začátek kariéry tanečnice a herečky
2. Dokumenty ze sjezdu NSDAP 1933, 1934 a 1935
3. Olympijské hry 1936
4. Válečná zpravodajka
5. Kameraman Walter Frenz
6. Albert Speer
7. Tiefland
8. Nuba
9. Poválečná doba a kultura popu