Vilém Kropp

Na Václaváku o Václaváku

17. 9. 2008 - 19. 10. 2008

Aneb Jaké bylo a jaké by mohlo být Václavské náměstí

Vilém Kropp - Na Václaváku o Václaváku

Fotografie z výstavy

Leica Gallery Prague ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 připravila fotografickou výstavu o historických podobách i vizi „nového“ Václavského náměstí. Výstava v galerijním stanu na Václavské náměstí zaznamenala přes 160 000 návštěvníků a stala se tak nejnavštěvovanější výstavou Leica Gallery Prague.

Václavské náměstí je víc, než pouhý souhrn domů, obchodů, chodníků a dopravních koridorů; skutečný obsah mu dávají teprve lidé, kteří zde žijí, pracují, baví se, někdy se přou a jindy milují. Je zajímavé ohlédnout se a sledovat různé podoby nejproslulejšího českého náměstí, měnící se jako masky na tváři historie, tak jak byly zachyceny na nejstarších, dnes již unikátních snímcích.
Každodenní tep života Václavského náměstí sledoval od padesátých do osmdesátých let minulého století také fotograf deníku Práce Vilém Kropp. Jeho skvělé, někdy humorné a jindy nostalgické či poetické postřehy nám dávají možnost nahlédnout „za kulisy“ dění, spatřit tehdejší obyčejné lidi, pohlcené vlastními starostmi a radostmi – a přesto neustále konfrontované s „velkými dějinami“.
Václavské náměstí vstoupilo do 21. století a je nepochybné, že i tentokrát by jeho tvář měla odpovídat duchu doby. Víme, jaké jsou představy architektů o budoucnosti symbolického srdce Prahy a celé České republiky? I nový Václavák by neměl sloužit jen úřadům či turistům, ale hlavně být tvůrčím a inspirativním prostorem, v němž se bude utvářet každodenní život dalších generací.