Vladimír Birgus

Okraje reality

21. 4. 2009 - 17. 5. 2009

Okraje reality Vladimíra Birguse

Hlavní cyklus Vladimíra Birguse s názvem Cosi nevyslovitelného je vytvářen nepřetržitě od roku 1973 a každoročně se rozšiřuje o nová díla. Název velmi trefně odkazuje ke specifickému pohledu na svět, dokonale se bránícímu zaznamenávání společenských situací a politických událostí nebo komentování zachycených skutečností, tolik častému v současné dokumentární tvorbě . V početných recenzích tvorby Vladimíra Birguse se často objevuje pojem „subjektivní dokument“, který naznačuje, že máme co do činění s postavou velmi osobitou a snad i osamocenou.
Při pobytu v různých geografických šířkách se Birgusovi podařilo nalézat stále stejné, nápadně banální situace z každodenního života a tímto svébytným způsobem se vzdaluje od obrazové identifikovatelnosti konkrétních míst. Jeho práce však mají vždy přesné popisky – informace o tom, kdy a kde fotografie vznikla. Divák tím získává nezaměnitelný klíč ke čtení tohoto souboru jako specifického univerzálního obrazu duchovní kondice současného člověka, jehož život v různých koutech naší země je podřízen podobným principům. Avšak principy vzniku těchto fotografií nejsme schopni žádným způsobem odhalit, protože nás autor místo pokusů o jejich vysvětlení spíše odkazuje na další neurčité pohnutky. Zjišťujeme, že člověk i ve skupině zůstává individuální a staví svůj vlastní svět, který musí koexistovat se světem, který ho obklopuje. Vedle skutečných postav se na autorových fotografiích velmi často objevují i stíny, pocházející sice také od skutečných postav, ale zvláštním způsobem sugerující přítomnost jiného světa existujícího paralelně.
Ireneusz Zjeżdżałka (1972-2008) – fotograf, kurátor, bývalý šéfredaktor magazínu „Kwartalnik Ftografia“


Vladimír Birgus (nar. 1954)

je vedoucím a profesorem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je autorem a spoluautorem 25 knih, včetně Tschechoslowakische Fotografie der Gegenwart, Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s, Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948, Fotografie v českých zemích 1839-1999, František Drtikol, Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Jaroslav Rössler – Czech Avant-Garde Photographer, Eugen Wiškovský, Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts. Byl kurátorem a spolukurátorem mnoha výstav, uvedených v řadě zemí. Měl 55 autorských výstav (Praha,, Brno, Ostrava, Pardubice, Bratislava, Košice, New York, Paříž, Mnichov, Berlín, Salcburk, Vídeň, Moskva, Kyjev, Varšava, Poznaň, Vratislav, Záhřeb aj.). Jeho dvě monografie vyšly v nakladatelství KANT v Praze v letech 2003 a 2005.