JIŘÍ JIROUTEK

OSOBNOSTI ČESKÉ KULTURNÍ SCÉNY

5. 11. 2012

Beseda o portrétování českých umělců, kterému se J. Jiroutek věnuje již dvě desetiletí. Besedu pořádáme v pondělí 5. 11. 2012 od 19.00 hodin bez výběru vstupného. Rezervace míst: e-mailem na adrese ik@lgp.cz

Fotogalerie

O projektu Osobnosti české kulturní scény:

“Cyklus fotografií Jiřího Jiroutka nás sbližuje s intenzivně cítěným světem umělců. Je nutno předem podotknout, že autor zde portrétuje mnohem více, než jejich pouhou podobu. V přirozeném kontextu jejich ateliérů a v přirozeném světle, při kterém vytvářejí vlastní díla, Jiří Jiroutek jakoby pokoušel o portrétování prostoru jejich myšlenek a vnitřní náplně. Zde jakoby šlo o návrat k jádru každého umělce, jádro, odkud teprve pramení tvůrčí inspirace a výsledné umělecké artefakty či výkony. Tento prapočáteční vstup do intimní sféry umělcova světa bývá uzavřený skoro všem kromě rodinných příslušníků nebo hrstce kurátorů, proto jsou tyto fotografie o to cennější. Jsme zde svědky vyčkaných okamžiků, kdy se všechny psychické a vizuální prvky stmelují a zjeví se před námi celý lidský příběh, nenuceně shrnutý jediným záběrem.”

Vybráno z textu Richarda DruryhoBcA. Jiří Jiroutek, QEP

Narodil se v Lounech roku 1967, vystudoval Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě (abs. 1994), ve fotografii se zaměřuje na portrét a architekturu.


Bibliografie:

– 2005 obrazová publikace Fenomén Ještěd (2009 – 2. rozšířené a upravené vydání)
– 2012 katalog k výstavě OSOBNOSTI (české kulturní scény)
– 2012 katalog Jiří Jiroutek –  Photo/Graphy


Výběr z autorských výstav:

1999 Portréty – Malá výstavní síň, Liberec
2000 Windows 96 – Státní hrad a zámek Grabštejn
2000 Kočky a psi – Výstaviště, Jablonec nad Nisou
2000 Postupnosti a Spojitosti – Naivní divadlo Liberec
2002 Up&Down – Galerie My, Jablonec nad Nisou
2005 Fenomén Ještěd – Malá výstavní síň, Liberec
2006 Fenomén Ještěd – galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2006 Fenomén Ještěd – zastoupení libereckého kraje, Brusel
2007 Fenomén Ještěd – Baťova 21, Zlín
2007 Portréty – výtvarníci – Galerie My, Jablonec nad Nisou
2007 Fenomén Ještěd – klub architektů, St. Gallen
2007 Up&Down – Nový magistrát Liberec
2009 Fenomén Ještěd – Futurista Universum, Praha
2010 Už nejdu do Ještědu – Galerie U Rytíře, Liberec
2010 Už nejdu do Ještědu – Futurista Universum, Praha
2011 Osobnosti – kavárna Schaezlerpalais, Augsburg
2011 Osobnosti – České kulturní centrum , Mnichov
2012 Osobnosti – Oblastní galerie v Liberci, Liberec
2012 Osobnosti – Galerie Opera, divadlo Jiřího Myrona, Ostrava


Zastoupení ve sbírkách:

– Art Fusion Galleries, Miami, Florida, USA
– Amsterdam Whitney, Chelsea, New York, USA
– Národní muzeum fotografie – Zlatý fond sbírek souč. fotografů , Jindřichův Hradec, ČR
– Museum Kampa – Sovovy Mlýny – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha, ČR
– Severočeské muzeum v Liberci, Liberec, ČR
– Leica Gallery Prague, Praha, ČR
– soukromé sbírky doma i v zahraničí (Německo, Holandsko, USA)