Eva Fuková

Pábení

15. 2. 2013 - 14. 4. 2013

Výstava Eva Fuková – Pábení je malým průřezem (kapesní retrospektivou) tvorby této legendární fotografky. Eva Fuková svým dílem a jeho významem patří mezi hrstku zakladatelských a průkopnických osobností české fotografie. Těch, kteří stovkám a tisícům dalších fotografů otevírají cesty, možnosti, přístupy k tvorbě. A to nejen ve fotografii ale i ve výtvarném umění. Výběr více jak sedmi desítek fotografií je soustředěn vesměs na dvě etapy – fotografie vzniklé v Čechách a na cestách po Evropě v letech 1951 – 1964 a dále na cyklus newyorských fotografií (s důrazem na sérii vzniklou během krátkého pobytu v roce 1964).

Fotografie z vernisáže

Eva Fuková

Nad kolébkou Evy Fukové se přely dvě sudičky. Sudička s paletou a štětcem a sudička moderní, která přinášela fotoaparát. Leicou fotografovala v letech 1939 – 1951, pak Rolleiflexem a posléze Nikonem. Do digitální éry vstoupila s Canonem, kterému zůstala věrná dosud. Dnes je již bez diskuzí legendární a průkopnickou osobností české fotografie.

Soustavně fotografuje od roku 1951. Tehdy se spolu s manželem, malířem Vladimírem Fukou, přátelili s „podvratnými živly“ – s Jiřím Kolářem, Zdeňkem Urbánkem, Janem Hančem, Emanuelem Fryntou či Kamilem Lhotákem – za což si vysloužili neúnavnou pozornost tajné policie. O publikaci jejích fotografií nemohla být ani řeč. Po několika letech se fotografie Evy Fukové směly objevit alespoň v časopisech. A když začala být kritikou považována za nejvýraznější osobnost nové fotografie, povolili jí i výstavu. Po dvanácti letech, tedy v roce 1963, jí vyšla monografie. Byla první ženou v tehdejším Československu, které se dostalo této výsady. A vzhledem k tomu, že umělecká fotografie na počátku šedesátých let ještě bojovala o uznání, byla to patrně i první monografie fotografky na světě. V letech 1961–1965 uspořádala tři samostatné výstavy.

V roce 1967 emigrovala. Stále fotografovala, restaurovala fotografie, vystavovala, byla sochařkou. Ale v Československu o ní až do listopadu 1989 nesmělo padnout ani slovo. Ve své vlasti neexistovala.

Do Čech se postupně navracela od počátku 90. let. V letech 1996 a 2007 měla dvě velké výstavy, nezmiňujeme-li několik menších. V roce 2007 nakladatelství Torst Evě Fukové vydalo novou monografii.

Eva Fuková fotografovala hodně, ale nemilosrdně selektovala. Po šedesáti letech tvorby její dílo čítá pouze několik set snímků.

Aleš Kisil, kurátor


Rozhovory


Doprovodný program výstavy

Svá místa si, prosím, rezervujte na emailu lgp@lgp.cz

Pondělí 25. 2. 2013, 19 hod
Beseda s Evou Fukovou a kurátorem výstavy Alešem Kisilem (vstup zdarma, rezervace nutná)

Pondělí 11. 3. 2013, 19 hod
Promítání dokumentárního filmu “Vracím se do země labyrintu” o životních osudech a výtvarném díle manželů Evy a Vladimíra Fukových (vstup zdarma, rezervace nutná)

Čtvrtek 14. 3. 2013
Výtvarná dílna pro děti – Multipláže, koláže a fotomontáže” (vstup zdarma)

Pondělí 18. 3. 2013, 18 hod
Komentovaná prohlídka – výstavou Pábení Vás provede kurátor Aleš Kisil (vstupné ve výši vstupenky na výstavu)