Jürgen Schadeberg

Pocta mistrům fotografie

21. 6. 2019 - 8. 9. 2019

Soubor fotografií Jürgena Schadeberga vznikl u příležitosti jeho uvedení do Síně slávy Leica v roce 2018. Jde o výběr Schadebergových fotografií, zobrazujících především neretušovanou realitu Jihoafrické republiky druhé poloviny minulého století.

Galerie - POCTA MISTRŮM FOTOGRAFIE

Jürgen Schadeberg - zahájení výstavy

Jürgen Schadeberg

Jürgen Schadeberg (*1931 v Berlíně) je německý fotograf, který několik desetiletí žil a pracoval v Jihoafrické republice. Pořídil zde nespočet snímků, které jsou dnes považovány za legendární a ikonické, například fotografii Nelsona Mandely, hledícího přes mříže jeho bývalé cely ve věznici na ostrově Robben Island. Jako fotožurnalista a představitel dokumentární fotografie je Schadeberg opravdovým humanistou – je to člověk bez předsudků, se zájmem o životní podmínky lidí, o jejich každodennost. Jeho přístup k portrétovaným je plný pochopení a respektu, bez ohledu na národnost nebo barvu pleti.

Schadeberg se narodil a vyrostl v Berlíně, Německo však ve svých devatenácti letech opustil. V roce 1950 se odstěhoval do Jihoafrické republiky s jedním kufrem, v němž byl také fotoaparát Leica. Moderní reportážní přístroj mu umožnil rychle se etablovat v Jihoafrické republice jako fotožurnalista. Z poválečné Evropy si přivezl zkušenosti s rasismem, nicméně Jihoafrická republika byla v té době hluboce rozdělena politikou apartheidu – černá většina tu byla násilně utlačována bílou menšinou.

Schadebergova nestrannost, trpělivost a zvědavost mu stále znovu dávaly příležitost fotografovat místa a situace, které byly pro většinu jeho bílých současníků nepředstavitelné. Především práce pro časopis Drumumožňovala Schadebergovi být kronikářem dobových událostí. V roce 1964 musel opustit Jihoafrickou republiku a v dalších desetiletích pracoval jako fotograf na volné noze v Evropě a USA. I zde si uchoval svůj pravdivý a empatický přístup k práci. Po roce 1985 se mohl vrátit do Johannesburgu, kde završil druhou kapitolu své jihoafrické fotografické cesty. Ta trvala do roku 2007.

V roce 2014 udělilo Mezinárodní centrum fotografie New York Jürgenu Schadebergovi cenu za celoživotní přínos Cornell Capa Lifetime Achievement Award. V roce 2018 ho uvedla firma Leica Camera do své Síně slávy. Předáním Leica Hall of Fame Award bylo oceněno sedmdesát let jeho práce, jeho neúnavnost, odvaha a výjimečný přínos pro fotografii.


Karin Rehn-Kaufmann

Karin Rehn-Kaufmann (*1957) je kurátorka a autorka řady významných výstavních projektů, umělecká ředitelka a vedoucí mezinárodní sítě Leica galerií, kterých je v současnosti již 22 po celém světě. Sama je od roku 2008 zakladatelkou a ředitelkou Leica Gallery Salzburg a od stejného roku je členkou poroty soutěže Leica Oskar Barnack Awards, kde hraje důležitou roli v organizaci i dalším rozvoji této prestižní fotografické soutěže.