Karin Mack

Pod víčky

26. 11. 2021 - 9. 1. 2022

Karin Mack (*1940, Rakousko) je výjimečná rakouská fotografka, která počátkem sedmdesátých let začala analyzovat svoji životní situaci a svůj vlastní obraz. Ústředním bodem jejího fotografického hledání se stalo pátrání po unikátní a jedinečné – a přesto mnohostranné – podstatě vlastního já.

Pod víčky

Karin Mack s jistou ironií odkazuje na stereotypy měšťáckého života a přenáší je do vlastní imaginativní obraznosti. Stereotypy odkazující k fádním a mechanickým ženským domácím pracím podrobuje kritice a prostřednictvím konstrukce i destrukce fotografie demonstruje konec iluze harmonie ženského předurčení a akt osvobození se od něj.

Výstava Pod víčky představuje výběr takto zaměřených černobílých a převážně autoportrétních analogových cyklů ze sedmdesátých až osmdesátých let minulého století i aktuální tvorbu z posledního desetiletí, v níž rezonují otázky trhlin mediální reprezentace a objektivizace žen v prostoru vizuální komunikace. S tvorbou této výjimečné fotografky se česká veřejnost mohla v užším výběru setkat na putovní výstavě Feminist Avant-Garde. Art of the 1970s v Domě umění města Brna (na přelomu roku 2018/2019), která byla koncipována ze sbírek vídeňské nadace The Sammlung Verbund Collection v kurátorském pojetí ředitelky sbírky Gabriele Schor. Výstava v Leica Gallery Prague nabízí divákům pohled na tvorbu Karin Mack v širším časovém i tematickém záběru, aby tak představila její uměleckou trajektorii v komplexnějším tvaru a s přihlédnutím k posunům v jejím tvůrčím uvažování.

Anna Vartecká, Vendula Fremlová, kurátorky


Karin Mack

1940 Narozena ve Vídni, kde doposud žije.
1967–1978 Fotografka architektury.
1970–1980 Dokumentaristka vídeňské umělecké a kulturní scény.
od r. 1975  Konceptuální autoportréty ‘trifogli‘, fotomontáže.
1982  ‘Bílé stíny na černém sněhu‘, úvahy o nepřítomnosti
a vzpomínkách v negativních tiscích.
1982–1985  ‘Nový vesmír‘ v šestidílných fotografických obrazech.
1978–1988  Studium historie umění a italštiny na Vídeňské universitě.
1994–2004  Pobyt v Nizozemsku. Studie o vztahu člověka a přírody. Série a sestavy.
2007   ‘Evropská identita v globálním světě‘, fotografické koláže,
digitálně zpracováno  (probíhající práce).
od r. 2010  Práce s camerou obscurou (dírková komora).

Členka Künstlerhaus Vídeň.
Členka dolnorakouské fotografické a mediální iniciativy FLUSS.
Výstavy doma i v zahraničí.

Publikace
‘Bílé stíny na černém sněhu‘, Fotogalerie Vídeň 1982
‘Autoportréty‘, 1975–1985, Sonderzahl, Vídeň 1985
‘Umělecké cesty 70‘, Sonderzahl, Vídeň 2007
‘Prostory uvnitř sebe sama‘, Fotohof, Salzburg 2010

Ceny
1978               Cena Waltera Buchebnera
1980               Pracovní stipendium města Vídně
1982               Umělecká soutěž Römerquelle – 3. cena
1985               Státní stipendium pro výtvarné umění
2010               Ocenění ‘Goldenen Lorbeer’s’, Künstlerhaus Vídeň