MILOTA HAVRÁNKOVÁ

POHLED Z OKNA

17. 1. 2020 - 15. 3. 2020

Milota Havránková (*1945) je výjimečná a do určité míry soliterní umělkyně, která se na poli slovenské i české fotografie pohybuje již poměrně dlouhou dobu, o to více však u ní překvapuje určitá stále přetrvávající nezařaditelnost a neuchopitelnost její tvorby. Experimentátorka, která neustále boří tradice a mění rukopis i výrazový slovník své tvorby, vstoupila na uměleckou scénu koncem 60. let minulého století. Začala používat vlastní realitu jako platformu pro svoje další tvůrčí intervence a prostřednictvím inscenované analogové fotografie odhalovala v zdánlivě náhodných kompozicích neviditelnou vztahovou a emoční logiku a souvislost. Výstava se zaměřuje práve na toto období, tedy na 60. – 70. léta minulého století, kdy se v její tvorbě objevují téměř všechny klíčové strategie i symboly pozdějšího hybridního tvarosloví její tvorby.

Vernisáž výstavy

Životopis Milota Havránková

1945: Narodila se 7. srpna v Košicích na Slovensku jako Milota Marková

1960–1964: Studuje fotografii na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě

1963–1965: Pracuje jako fotoreportérka ve Filmových ateliérech Koliba v Bratislavě, kde vytváří své první výtvarné fotografie

1966–1971: Studuje výtvarnou fotografii na Katedře kamery na FAMU v Praze u profesora Jána Šmoka

1970: Autorská výstava ve Foto Galeria v Krakově (Polsko) pod jménem Milota Marková

1972–1977: Působí jako odborná pedagožka oboru Výtvarná fotografie na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě

1975: Autorská výstava Žena v slovenskej literatúre, Komorná galéria v Martině

1977–1991: Pracuje jako volná fotografka, věnuje se užité, módní a reklamní fotografii

1978: Autorská výstava, Galéria Cypriána Majerníka v Bratislavě

1980: Autorská výstava Monumentální fotografie, galerie Foto medium Art, Vratislav (Polsko)

1982: Autorská výstava Monumentální fotografie, Foto galeria, Varšava (Polsko)

1989: Autorská výstava, Burgenlandisches Landesmuseum, Eisenstadt (Rakousko)

1990: Spoluzakládá Galerii X v Bratislavě, kde prezentuje svůj fotodesign na módě, špercích a výtvarných objektech

1991–2007: Vede Ateliér výtvarné fotografie a je členkou Akademického senátu VŠVU v Bratislavě

1992: Získává čestné uznání Podvedomé súhry na Mezinárodním bienále uměleckých řemesel v Bratislavě; autorská přehlídka
textilního designu, Galleri 101, Kristiansand (Norsko)

1994–2005: Externě vyučuje na Katedře fotografie FAMU v Praze

1994: Autorská výstava, galerie Ars Temporis, Klagenfurt (Rakousko)

1995: Habilitována docentkou v oboru fotografie na Filmové a televizní fakultě AMU v Praze; Czech Photo vyhlašuje katalog Milota 1974-1994 fotografickou publikací roku; autorská výstava a video projekce Milota Havránková, Galerie Teatru NN, Lublin (Polsko)

1997: Zvláštní cena redakce Evy na Mezinárodním veletrhu módy STYL 97 v Brně; autorská výstava digitální fotografie a fotografického designu s přehlídkou fotomodelů, Veletržní palác v Praze

2000: Autorská výstava Nutná hra, Komorní galerie domu fotografie Josefa Sudka, Praha; autorská výstava Milota, Galéri
Nova, Košice

2002: Stává se vedoucí Katedry fotografie a nových médií, členkou Oborové a Umělecké rady VŠVU v Bratislavě

2004: Autorská výstava Milota, Gallery of Koloman Sokol, Washington (USA)

2005: Autorská výstava Milota Havránková, Gallery 10, Washington (USA); 2 autorské výstavy Zelený dom, Galéria mesta
Bratislavy a Gallery Art Factory v Praze

od 2006: Členkou Oborové rady doktorského studia VŠVU

2006: Jmenována vysokoškolskou profesorkou v oboru Volné umění

2007: Autorská výstava V kružnici M. H., Nitrianská galéria, Nitra

2007–2011: Ředitelkou Galerie PF 01 v Bratislavě

2008: Získává prestižní ocenění Křišťálové křídlo jako významná osobnost Slovenska v oblasti výtvarného umění; autorská
výstava Bytie, Slovenský inštitút, Vídeň (Rakousko)

2009: Autorská výstava Modrá strecha, Velvyslanectví slovenské republiky, Londýn (Velká Británie)

2010: V rámci série GEN.sk, TV Galerie elity národa vzniká filmový portrét Miloty Havránkové

2011: Autorská výstava, inBOND Performing Gallery, Saatchi gallery, Londýn (Velká Británie)

2012: Autorská výstava inBOND, Středoevropský dům fotografie v Bratislavě

2012–2013: Vyučuje na Katedře fotografie FAMU v Praze

od 2013: Vedoucí Ateliéru fotomédia na Katedře intermédií a digitálních médii na Akademii umění v Banské Bystrici

2014: Získává ocenění Osobnost roku v kategorii fotografie profesionálních fotografů středoevropského domu fotografie a Cenu Národní rady za humanitní vzdělávání a kulturu v oblasti fotografie; účast na mezinárodní kolektivní výstavě Grey Gold: České a slovenské umělkyně 65+v Domě umění v Brně; autorská výstava Výběr z tvorby 1964-2014, Galéria SVU – Umělka, Bratislava

2015: Účast na kolektivní výstavě Grey Gold: České a slovenské umělkyně 65+ v Nitrianské galerii v Nitře

2019: Autorská výstava Milota Havránková / Torzo / Laboratorium večných návratov, 2019, Východoslovenská galéria Košice.

Zastoupení ve sbírkách:

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha; Galerie Hlavního města Prahy; Moravská galerie, Brno; Slovenská národná galéria, Bratislava; Matica slovenská, Martin; Turčianská galéria, Martin; Slovenské národné literárne múzeum, Martin


Životopis Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Anna Vartecká (*1975) pracuje jako teoretička umění, kurátorka výstav a od roku 2001 jako vysokoškolská pedagožka na Katedře dějin a teorie umění FUD UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se teorií a dějinami fotografie, grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou genderová studia a sociologie. Publikuje odborné texty v domácích i zahraničních periodikách, katalozích a monografiích. Od roku 2012 realizuje výzkum v oblasti pozdní tvorby modernistické generace českých a slovenských umělkyň 65+. Jako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácích i mezinárodních projektech, např.:

2013: Grey Gold. Pozdní tvorba českých a slovenských umělkyň 65+, Dům umění města Brna

2015: Tektonika paměti. Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském umění mladé generace, Dům umění města Brna

2015–2016: Milota – výstava slovenské fotografky Miloty Havránkové, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy

2017–2018: Grey Gold: At my fingertips, Kunstverein ve Schwerinu, DE

2018: Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy, součást výročního projektu FUD UJEP Monumentální topografie, Galerie
Emila Filly v Ústí nad Labem

2019–2020: Milota Havránková: TORZO/ Laboratórium večných návratov, Východoslovenská galéria v Košiciach, SK