JIŘÍ SIOSTRZONEK

PROMĚNA ČESKÉ SPOLEČNOSTI PO ROCE 1989...

30. 1. 2012

Přednáška s projekcí dokumentárních fotografií, které ilustrují radikální proměnu životního stylu občanů České republiky od devadesátých let 20. století do současnosti (volný čas, práce, rodina, společenský život, móda atd.). Ve výkladu bude také věnována pozornost například novým subkulturám. Přednáška má otevřený charakter a nabízí posluchačům prostor k dialogu. Pondělí 30. 1. 2012 od 19 hodin v galerii LGP.

Fotogalerie

Fotografie z besedy

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Jiří Siostrzonek se narodil 31. 3. 1954 v Opavě. V letech  2001–2006 studoval v  doktorském programu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie – andragogika a v roce 2004 absolvoval stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově. Přednáší na polských univerzitách v Poznani, Katowicích, Krakově, Wroclawi. Působí jako externí pedagog na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Externě vyučuje na Univerzitě T.Bati ve Zlíně. Je zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1993 přednáší vizuální sociologii a psychologii umění na Institutu tvůrčí fotografie, pro Ústav společenských věd FPF SU připravuje přednášky a cvičení ze sociologie kultury a animace kultury. Je spoluautorem fotograficko-sociologických projektů „Lidé Hlučínska 90. let 20. století“, „Zlín a jeho lidé“, „Opava na prahu nového tisíciletí“. Je autorem monografie Animace kultury a editorem sborníku Fotografie a sociologie.  Spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem v Ostravě. Scénáristicky a redakčně se podílel na hodinových filmových dokumentech „Jindra ze Sovince“ o Jindřichu Štreitovi, o studentech DAMU „Zlomvaz“. Společně s A. Koudelou je autorem námětu k filmu „Sloužil jsem ve Wehrmachtu“ a spolupracuje na dalších publicistických a dokumentárních projektech Ta naše povaha česká, Babylon, Kultura.cz (profily fotografů Milana Borovičky, Jitky Horázné, Dity Pepe, Arkadiusze Goly, Imricha Webera aj.).