IVAN PINKAVA A PETR VAŇOUS

REMAINS 1997–2011

10. 12. 2012

Beseda s autorem a kurátorem aktuální výstavy Remains ve Washingtonu. V pondělí 10.12.2012 od 19 hodin. Rezervace na e-mailu lgp@lgp.cz. Besedu pořádáme bez výběru vstupného.

Fotogalerie

Fotografie z besedy

American University Museum at the Katzen Arts Center, Washington, D.C. ve spolupráci s Leica Gallery Prague vystavuje práce významného českého fotografa Ivana Pinkavy. Expozice Remains (1997–2011) představuje fotografie, které pomocí všeobecně srozumitelných kulturních kódů referují o stavu lidského ducha jedince tzv. západní kultury.

Výstava Remains prezentuje českého fotografa Ivana Pinkavu (1961) v celé šíři jeho fotografického díla s důrazem na poslední, současnou etapu tvorby.


Pinkavovo dílo je především nelítostnou referencí o stavu lidského ducha u jedince tzv. západní kultury. Autor jde po podstatě, proto nabízí jistá zobecnění svých reflexí, ke kterým užívá jako prostředníky všeobecně srozumitelné kulturní kódy. U nich však rozkládá konvenční platnost a naznačuje možnosti jejich významových posunů a proměn. Vytváří sled tezí o identitě a pochybách člověka „Západu“, který prochází dějinnými zkušenostmi – krizemi, vzestupy a pády – aby se vždy vracel k všeobecně platným pravidlům lidské existence, jejichž přesné pojmenování se vymyká, zdá se, našim možnostem. Vymykají-li se tato pravidla pojmenování slovem, pak je naopak vizuální evokace, včetně jejich porušování, mnohdy silnější a pádnější. Pádnější ve svém negativním otisku i referenční ambivalenci.


Autor si během takřka třiceti let vytvořil vlastní, svébytný vizuální jazyk, který lze ztotožnit s jeho uvažováním o světě. V roce 2002 byl zařazen do německé encyklopedie světových fotografů  Das Lexikon der Fotografen 1990 bis Heute. V r. 2004 uspořádala pražská Galerie Rudolfinum autorovu zatím nejrozsáhlejší samostatnou výstavu, kterou doprovázelo vydání monografie Heroes. V letech 2005–2007 vedl ateliér fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.


Výstava se koná za přispění Státního fondu kultury ČR.