TOMÁŠ POSPĚCH A DANIELA DOSTÁLKOVÁ

ROMANTICKÝ KONSTRUKT

23. 5. 2011

Kurátoři výstavy Romantický konstrukt, konané v rámci Prague Biennale Photo 2, představili jednotlivé autory i jejich zařazení do kontextu výstavy. Beseda se konala v pondělí 23. května 2011 v 19 hodin v Leica Gallery Prague.

Fotogalerie

Fotografie z besedy

Výstava Romantický konstrukt byla připravena pro prostory bývalého officeroomu pražské výškové budovy z šedesátých let. Sleduje instalační, performační a do jisté míry i subverzivní tendence v současné fotografii, které evokují odkazy k romantické tradici. Podobně jako distance několika desetiletí přeformulovala náš pohled na kancelářské prostory státního socialistického podniku, se hledáček našeho kurátorského výběru soustředí na umělecké a sociální strategie aplikované na romantické vnímání přírody nebo domova. Ve snaze pochopit samotný název Romantický konstrukt se nabízí jakási mezioborovost umělců, kteří volně interpetují témata krajiny nebo zátiší a les, kytka, jakýkoli materiál je pro ně výzvou. Zastoupení umělci nejrůznějšími způsoby remixují romantické formy, umělecké strategie užívají jako mustr na vnímání personálního prostoru – idyly domova, nebo přenášejí na vnímání vzdáleného prostoru – krajiny, kterou neobýváme, ale kam zajíždíme, a kterou rozhodně známe z nánosů vizuálních obrazů. V mnoha případech si také pohrávají s otázkou po podstatě skulptury a performance, vytvářejí jejich estetické formy pro hledáček fotoaparátu. Vedle toho se u nich objevují také formy překatalogizování, remixy vizuální tradice a systémů třídění.

Tyto projevy sledujeme ve třech vzájemně se prostupujících tématech, vedoucích od idyly domova a jejich romantických rituálů přes romantické reminiscence v prožívání přírody až po performance pro fotoaparát, které překonstruovávají přírodu a aplikují na ni umělecké a sociální strategie.

Soudobé užívání fotografie v současném umění je formováno množstvím paralelních vývojových tendencí.  Dnešní fotograf ve své profesi slučuje dovednosti aktivisty, moderátora, editora, sochaře a architekta, filozofa, sociologa, zahrádkáře nebo konstruktéra. Na základě forem, kdy v sobě fotograf probouzí performera a sochaře, výstava sleduje přeformulovávání vztahu k přírodě nebo k domovu, ale ne tak, jak je reflektovala romantická tradice v odkazu na dekadenci, nostalgii nebo sentiment nebo jak je recyklována v současné módní fotografii. Spíše než romantismus, jak jej chápe filozofie, nebo se projevil v literatuře a umění, sledujeme jeho „obyvákovou podobu“. Přírodu a formy, které ji tvoří, si obvykle naivně fetišizujeme stejně jako konstrukty „vlasti“, „idyly domova“, „návratu k přírodě“ atd. Zastoupení umělci vnášejí do krajiny (přinejmenším od vrcholného středověku lidmi systematicky modifikovaného konstruktu) zkušenost ze světa umění a pomocí těchto nástrojů předstupují před krajinu novým pohledem. Kulisy, které se rozkládají před fotoaparátem se vcelku nemění, ale obsah je zbrusu nový. Zdá se, že tato romantika je poněkud chladná a zvrácená, ale při bližším pohledu je spíše zřejmé, že na staré vzory jsou nanášeny nové utopie.


Tomáš Pospěch a Daniela Dostálková

Romantický konstrukt – hlavní výstavní projekt Prague Biennale Photo 2 (koná se od 19. 5. do 11. 9. 2011 v budově bývalé Microny, Praha 4). Bude sestaven z děl těchto umělců:

Jan Adriaans, Holandsko
Melanie Bonajo, Holandsko
Amira Fritz, Německo
Sanna Kannisto, Finsko
Matthieu Lavanchy, Švýcarsko
Kamila Musilová, ČR
Bára Přidalová, ČR
Yan Renelt, ČR
Jaap Scheeren, Holandsko
Diana Scherer, Holandsko
Michaela Thelenová, ČR
Martin Tůma, ČR
Tomáš Werner, Slovensko
Henk Wildschut, Holandsko
Magda Wunsche, Polsko