PAVEL VANČÁT A JAKUB RÁKOSNÍK

TEMATICKÁ BESEDA K VÝSTAVĚ NEÚPROSNÉ SVĚTLO

22. 10. 2012

Kurátor výstavy Neúprosné světlo Pavel Vančát pozval na besedu historika Jakuba Rákosníka.

Fotogalerie

Výstava Neúprosné světlo představuje výběr meziválečné československé fotografie, zachycující sociální problémy tehdejší hospodářské krize. Hosté Leica Gallery Prague Jakub Rákosník a Pavel Vančát budou v rámci pondělní besedy hovořit o historickém a politickém pozadí těchto snímků a objasní dobové souvislosti.


Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD. působí v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, zaměřuje se na moderní sociální dějiny, dějiny sociálního státu a sociálních teorií. Je autorem publikace Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 (Karolinum, 2008).


Pavel Vančát je kurátor a historik fotografie, je hlavním kurátorem projektu StartPoint: prize for emerging artists.


Besedu pořádáme bez výběru vstupného v pondělí 22.10.2012 od 19 hodin. Rezervace míst na e-mailu ik@lgp.cz (Ivana Kubičková).