Jaroslav Kučera

Tiché dialogy

3. 2. 2017 - 2. 4. 2017

Nejvýraznější osobnost současné české fotografie života, Jaroslav Kučera, přichází u příležitosti svého osobního jubilea s projektem překvapivě zaměřeným nikoliv na svoje pověstné “lidi na společenském okraji”, ale na svět zdánlivých předmětných banalit, které nás obklopují. A jejichž výpověď o dnešku je stejně silná, ba mnohdy silnější, než když je v hledáčku kamery fyzicky sám člověk. Zvlášť když fotograf spojuje snímky do dvojic, jejichž mistrné konfrontace navozují pocit vzrušujícího tajemna – skryté krásy světa lidí. Jde o jakýsi silně magický surbanalismus – dobrodružství prožitku nejobyčejnější každodenní reality.

Fotografie z vernisáže

Předvernisáž pro tisk, instalace výstavy

Jaroslav Kučera svým nejnovějším projektem nazvaným Tiché dialogy překvapuje. Jako nejvýraznější osobnost současné české fotografie života se zájmem až vášnivým o sociální otázky nepřichází s dalším vzrušujícím tématem zaměřeným na svoje pověstné ´lidi na okraji´, tedy na bytosti vybočující svými osudy z běžného průměru, ale na – předmětný svět, životní prostředí prosté lidí. A jsou to ty nejobyčejnější z obyčejných objektů, které ho zajímají a které, přesněji řečeno, vlastně nejsou ničím jiným než „nalezenými poetickými objekty“. A současně podávají jasný důkaz o podivuhodném jevu, který objevili surrealisté, totiž že „záznam nepochybné skutečnosti stojí na pokraji fantastické neskutečnosti“.

Kučera si je dobře vědom emocionálních nábojů banálních objektů, jež umožňují vyvolávat vzpomínky, touhy, odhalovat skryté významy, uvádět do pohybu princip asociace představ. V jeho případě však jde spíš o surbanalismus, než o surrealismus. Neboť na rozdíl od Jindřicha Štyrského a posléze – v české tradici – i Viléma Reichmanna, Emily Medkové, Miroslava Háka nebo Jiřího Severa, se Kučera nezaměřuje na realitu samu o sobě zvláštní, ba bizarní, ale naopak banální. Ve smyslu slovníkového výkladu „všední, bezvýznamnou“. A proto lze i slavnou větu Karla Teiga, teoretika meziválečné avantgardy, ve vztahu ke Kučerovi parafrázovat: „Bývá-li surbanalismus charakterizován jako magický banalismus, je tím dost přesně vystižena povaha jednoho z jeho hlavních aspektů.“

Magie – to je to správné slovo pro Kučerovy Tiché dialogy. To nejmagičtější pak spočívá v tom, že jejich výpověď o nás a naší době je stejně silná, ba mnohdy silnější, než když je v hledáčku fotografické kamery fyzicky sám člověk. Zvlášť, když fotograf spojuje snímky do dvojic. Jejich mistrné konfrontace diváka vedou do sfér vzrušivě tajemných rozhovorů. Skrytého hájemství světa lidí. Kučera se tedy ani svým nejnovějším projektem neodchýlil od své životní fotografické orientace. Naopak. Pouze sám sobě i divákům nabízí jiný, magičtější pohled na náš svět.

Daniela Mrázková, kurátorka


Jaroslav Kučera

Narodil se 19. prosince 1946 ve vesnici Ředhošť v okrese Litoměřice. Vystudoval stavební průmyslovku v Mělníku, v roce 1973 se stal se stavebním inženýrem. Ihned po státnicích se však začal živit jako fotograf „na volné oze“.V období normalizace fotografoval pro některé časopisy a státní podniky. Po sametové revoluci stál u zrodu fotografické skupiny Signum a v roce 1996 se stal členem agentury Bilderberg Hamburg. V roce 2006 založil vydavatelství Jakura, kde dosud vydal 20, převážně uměleckých publikací.

Díla Jaroslava Kučery byla prezentována od roku 1969 na více než 60ti autorských výstavách v České republice a v zahraničí, např. v Německu, Švýcarsku, Izraeli, USA, Litvě, Francii, Polsku, na Ukrajině, Bosně a Hercegovině nebo v Belgii. Jaroslav Kučera se několikrát umístil na nejvyšších příčkách soutěže Czech Press Photo, kde roku 1995 obdržel historicky první Grant pražského primátora a v roce 2000 získal Hlavní cenu Czech Press Photo. V Kodani dostal 1. cenu v soutěži Fujifilm Euro Press Photo Awards. Vydal 14 autorských fotografických publikací, je zastoupen ve sbírkách českých i zahraničních muzeí a galerií.


Výstavy

2016:    Praha – Sudety, Galerie Czech Photo Centre

2014:    Písek – Setkání, okamžiky, samoty, Prácheňské muzeum

2013:    Praha – Jak jsem potkal lidi, Starý palác Pražského hradu

2013:    Bielsko-Biala – Jak jsem potkal lidi, Galerie B&W

2013:    Praha – Face to Face, Chlubilové, Lucerna, Klub Koníček

2013:    Blatná – Setkání, okamžiky, samoty, Zámek

2011:    Moravská Třebová – Výběr z díla,
Muzeum Moravská Třebová

2010:    Praha – Černobíle / Praha 1969-2010/,
Leica Gallery Prague

2010:    Levice – Jaroslav Kučera, Doboóvský kaštěl

2010:    Hořice v Podkrkonoší – Setkání, okamžiky, samoty, Muzeum Hořice

2010:    Praha – Potkávání,
Poštovní minigalerie Klubu gentlemanů Žižkov

2009:    Praha – Černobíle, Literární kavárna U Řehoře Samsy

2009:    Praha – Lidé, které jsem potkal, /se sochařem Václavem Frydeckým/, 32. Salon  ZENTIVA

2009:    Praha – Nové staré fotky,
Beseda- Ars Pragensis

2009:    Praha – Totáč
/s Jiřím Egertem/ , Smart gallery

2009:    Roztoky – Hospodské radosti, Galerie Academic

2009:    Praha – 10 Portrétů, Literární kavárna U Řehoře Samsy

2006:    Brusel – Lidé, které jsem potkal, Pražský dům

2005:    Kyjev – I takové jsou Čechy,
RAphoto Gallery

2005:    Praha – Best off Jaroslav Kučera,
Nikon gallery

2005:    Kyjev – Konflikty,Dům umělce, galerie Majstěrna

2005:    Praha – Vagony pro Salgada,
Leica gallery Prag, 12 nádraží Čech

2004:    Lvov  – I takové jsou Čechy, Palác umění

2003:    Praha – výběr z Lidé, které jsem potkal,
Galerie Na schodech / Mironet /

2003:    Berlín – 70. léta a komunistické svátky,
České kulturní centrum

2002:    Kladno – Z pražských hospod,
Malá galerie spořitelny

2002:    Praha – Lidé, které jsem potkal,
Staroměstská radnice

2001:    Praha, World Web foto Gallery – www.wwg.cz

2001:    Plzeň, Městská radnice

2001:    Sarajevo,
galerie kavárny Čulhan

2000:    Praha – 70. léta,
Amadeus Prag

2000:    Berlín, České kulturní centrum

1999:    Haag,
Konzulát České republiky

1999:    Duisburg – Sudety, 
Wasserturn galerie

1999:    Wessel –  Sudety,
Wasserturn galerie

1999:    Bratislava
/s Janem Šibíkem /,  Dům VPN

1998:    Berlín – I taková je Praha, České kulturní centrum

1998:    Drážďany – I taková je Praha, galerie Neue Zeiten

1998:     Vilnius
- Galerie litevské fotografické společnosti

1996:     Praha –  Sudety,
galerie ,,13“

1996:     Praha – I taková je Praha, 
Pražský dům fotografie

1995:     Amiens, galerie Jacques Tati

1995:     Kladno, Malá galerie spořitelny

1995:     Cheb  – Sudety,
galerie G 4

1994:     Freiburg – Sudety
/s Danou Kyndrovou /, galerie Schwarzeskloster

1994:     Basel,
galerie No Name

1994:     Denver,
Temple Emanuele

1992:     Brno, Dům umění

1990:     Basel,
galerie No Name

1990:     Freiburg – Wie durch ein Wunder,
Stadtbibliothek

1983:     Praha, Výstavní síň Fotochemy

1979:     Olomouc,
galerie V podloubí

1977:     Praha, galerie U jednorožce /s Janem Všetečkou/

1977:     Brno, Funkův kabinet

1975:     Praha, Výstavní síň Fotochemy

1975:     Olomouc, galerie V podloubí

1969:     Praha , Strahovské koleje


Autorské výstavy s tématem historické architektury

1990:     Praha, Veletržní palác

1989:     Dortmund, Městská radnice

1989:     Helsinky, Městská radnice

1988:     Bologna, Palazzo de Renzo

1988:     Moskva, Veletržní palác

1987:     Řím, Palazzo Barberini


Publikace autorské - architektura

1983:     Národní divadlo 1983

1990:     Historie a součastnost Prahy 1

1996:     Z mapy Unesco

1998:     Dientzenhoferové

1999:     Národní divadlo, historie a součastnost budovy

2002:     Valdštejnský palác

2005:     České Budějovice

2006:     Západočeské lázně

2007:     Karlovy Vary


Publikace – autorské fotografie

2002:     Lidé,které jsem potkal – text Daniela Mrázková – KANT

2009:     Rybáři na Třeboňsku – text Miroslav Hule – JAKURA

2013:     Jak jsem potkal lidi – texty PhDr. Jan Kříž, PhDr. Daniela Mrázková, Dušan Veselý – JAKURA

2014:     Setkání, okamžiky, samoty – text PhDr. Jan Kříž – JAKURA

2016:     Sudety – text PhDr. Daniela Mrázková – JAKURA


Publikace vydané vydavatelstvím a nakladatelstvím JAKURA

2007:     Liliana Maftei, text Jiří Karbaš

2007:     František Ronovský, text Jiří Urban

2009:     Pěšky 1. světovou válkou – Objektivem neznámého vojáka

2009:     Václav Frydecký, text Prof. František Dvořák

2009:     Rybáři na Třeboňsku, text Miroslav Hule

2010:     Černobíle ( Praha 1969 – 2010 ), text Josef Chuchma

2011:     Fotografové války ( 1914 – 1918 )

2013:     Jaroslav Blažek, foto Jaroslav Kučera,

2013:     Jak jsem potkal lidi – texty PhDr. Jan Kříž, PhDr. Daniela Mrázková, Dušan Veselý

2014:     Ďáblova odstředivka – Josef Váchal

2014:     Devadesátileté ohlédnutí – text Dušan Veselý

2014:     77 Židovských anekdot – MUDr.Miloš Jetel ( Moše Jajteles )

2014:     Setkání, okamžiky, samoty – text PhDr. Jan Kříž – Vydavatelství JAKURA

2015:     Stařec na čekané – text prof. Miloš Hoznauer

2015:     Klášter Premonstrátů Teplá

2016:     Praha, Londýn, nebe a zpět – Pavel Hokynek

2016:     Královna šachu Věra Menčíková – text Jan Kalendovský

2016:     Sudety – text PhDr. Daniela Mrázková – Vydavatelství JAKURA


Zastoupení ve sbírkách

Moravská galerie Brno

ICP New York

Life magazin New York

Colorado Photographic Art Center Denver

Svaz českých fotografů

Galerie Hlavního města Prahy

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci