Jan Malý

Torzo | Retrospektiva

13. 9. 2013 - 3. 11. 2013

Jan Malý (nar. 1954) patří k první generaci absolventů studia fotografie na pražské FAMU a již během studia na sebe upozornil dokumentaristickým talentem (série Herna U Nováků a Reduta), i odvážnými formálními postupy. Mimo jiné je známý dokumentací předválečné architektury, spoluautorstvím cyklu portrétů Český člověk, porevolučními záběry z Bretaně či cyklem Na silnici. Poslední jeho samostatnou výstavu uspořádala Anna Fárová v roce 1980. Jan Malý se tudíž touto retrospektivou představuje veřejnosti po dlouhých 33 letech.

Fotografie z vernisáže

Média


Doprovodný program

Svá místa si, prosím, rezervujte na emailu lgp@lgp.cz

Čtvrtek 3.10.2013, 18h
Komentovaná prohlídka s Janem Malým a kurátorem výstavy Pavlem Vančátem.

Čtvrtek 17.10.2013, 10-17h
Výtvarná dílna pro děti a mládež (vstup zdarma).

Pondělí 21.10.2013, 19h
Beseda s Janem Malým, Pavlem Vančátem a Rostislavem Šváchou (vstup zdarma).