Miroslav Machotka

Události míst | Retrospektiva

23. 1. 2015 - 6. 4. 2015

Přehlídka čtyřicetileté tvorby osobitého představitele současné české fotografie.

Fotogalerie

Fotografie ze setkání s novináři

Fotografie z vernisáže

Cítil jsem nicméně, že těmi pravdami, jež inteligence vyvozuje přímo ze skutečnosti nelze tak úplně zhrdat, neboť by mohly vytvářet jakýsi rámec pro ty dojmy, které nám společná podstata minulých i přítomných pocitů dává zakusit jako něco společného mimo čas… umělecké dílo představuje jediný způsob, jak je možno znovu najít Ztracený čas…

Marcel Proust ve svém Hledání ztraceného času připisuje intuitivnímu znovunalézání vnitřního poznání a okamžiku vnitřní pravdivosti ze všední, někdy banální skutečnosti význam zásadního uměleckého počinu. Tam je podle něj podstata skutečné tvorby, nikoliv v pouhém intelektuálním následování předem vytyčené cesty. Tyto esejistické úvahy zamýšlené ve vztahu k literatuře, ovšem pozoruhodně rezonují s jiným médiem, a to s fotografií. Nelze je však samozřejmě spojovat s každým typem umělecké fotografie; tvorbě Miroslava Machotky se však zdají být předem připsány. Jakoby fotograf stále hledal pravdivý obraz, přesný časový okamžik v hloubi svého nitra a kvůli němu znovu a znovu přináší autentické záznamy z okolního světa, které jej mohou nějakým způsobem polapit. Toto částečně instinktivní a emocionální pátrání je však sevřeno prostorem autorova svébytného intelektuálního a výtvarného zázemí.

Výstava pod názvem Události míst představuje rozsáhlý soubor Machotkových černobílých fotografií, které vznikaly analogovým procesem v průběhu zhruba posledních čtyřiceti let. Pozoruhodné je, že i přes časové rozpětí tvoří práce jeden ucelený soubor a mezi jednotlivými fotografiemi je možné hledat stále nové a nové vazby. Tato celistvost je právě daná již zmíněným způsobem autorova vnímání reality a principem jeho tvorby, který není jako u mnohých fotografů jen záznamem a případným zhodnocením vnější podoby. Aniž by své fotografie nějak manipuloval, autor prostřednictvím výběru a vizuálním spojováním prvků fotografovaného světa své záběry více méně vytváří, podobně jako malíř konstruuje abstraktní obraz či sochu.

Svá témata, či “místa”, nachází fotograf v kulisách městské civilizace, z níž vybírá určité výseky, předměty, situace vytvořené časem a světlem; pracuje nejčastěji s detailem a polodetailem. Jeho zdrojem je tak především Praha, kde žije, a Roudnice, rodné město, kam se stále vrací – místa, kde se cítí bytostně zakotven. Vše je tu pro něj zdánlivě samozřejmé, právě tady však znovu a znovu nalézá impulzy povokující k novému uchopení důvěrně známého prostředí.

Protože společně s celkovou atmosférou doby autor vnitřně absorbuje průběžně i obecné změny ve způsobech výtvarného vyjadřování a do jisté míry na tyto impulzy reaguje, bývá Machotkova tvorba dávána do souvislosti s minimalismem, land artem, konceptualismem apod. Ve skutečnosti je však jeho dílo velmi osobité a ve své podstatě nepodléhá vnějším formálním vlivům. Propojením vizuálního posunu s autentickými prvky reality zachycených v konkrétním čase vytváří autor zcela neobvyklé vzrušující napětí. To podněcuje fantazii diváka k vlastním interpretacím.

Jediná fotografie představuje fragment času a nedokáže sama o sobě vysvětlit, jak věci fungují – tuto úlohu plní do jisté míry až celé soubory fotografií. Machotkův soubor viděný s odstupem doby i přes své jisté dokumentární hodnoty je ale ryze vizuální, nepodléhá v jistém smyslu vějšímu proudu událostí okolo nás, možná podobně jako hudba. Jakoby okamžiky, které zaznamenal, byly právě jen ty, co stojí mimo čas.

Eva Heyd, kurátorka výstavy


Reportáže


Doprovodný program

svá místa si, prosím, rezervujte na lgp@lgp.cz

Pondělí 2. 2. 2015, 19 hod
Beseda s Miroslavem Machotkou, kurátorkou Evou Heyd, teoretikem výtvarného umění Dušanem Brozmanem a spisovatelem a výtvarným teoretikem Jaromírem Typltem. (Vstup zdarma, rezervace nutná).

Čtvrtek 12. 3. 2015, 18 hod
Komentovaná prohlídka – výstavou vás provede Miroslav Machotka s Evou Heyd. (Vstupné ve výši vstupenky na výstavu).

Čtvrtek 26. 3. 2015, 10 – 17 hod
Výtvarná dílna pro děti a mládež pod vedením odborné lektorky Lucie Haškovcové. (Vstup zdarma).


Miroslav Machotka

1946 narozen v Roudnici nad Labem

Studia
1961–1964 Gymnázium v Roudnici nad Labem
1964–1969 Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze

Fotografuje od začátku 70. let, v té době byl členem Strahovského fotoklubu.
V 80. letech se účastnil výstav a setkání v okruhu Galerie Foto–Medium–Art ve Wroclavi.
Člen Pražského domu fotografie.
Pracuje v České televizi v Praze v oblasti studiové techniky.

Zastoupení ve sbírkách
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec; Moravská galerie v Brně; Galerie hlavního města Prahy; Muzeum Sztuky, Lodž; Nichietsu, Tokio; The Museum of Fine Art, Houston; Muzeum of Modern Art, San Francisco; Intetnational Center of Photography, New York; Museé de l´Elyseé, Lausanne

Samostatné výstavy
1974 – Divadlo v Nerudovce, Praha
1979 – Kabinet fotografie Jaromíra Funka v Domě pánů z Kunštátů, Brno
1982 – Galerie v podloubí, Olomouc
1984 – Vysokoškolský klub, Brno /s Marií Kratochvílovou/
1986 – Galerie Foto-Medium-Art, Wroclav
– Výstavní síň Fotochemy, Praha
1990 – Malá výstavní síň, Liberec
– Mala galerie spořitelny, Kladno
1991 – Dům umění – Galerie stará radnice, Brno /s Jaroslavem Benešem/
1992 – Kulturní středisko ČSFR, Berlín
1994 – Galerie G4, Cheb /s Jaroslavem Benešem/
1995 – Pražský dům fotografie, Praha
1998 – České centrum, Bratislava
2000 – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
– Moravská galerie – Místodržitelský palác, Brno
2005 – Malá výstavní síň, Liberec
2007 – Malá galerie spořitelny, Kladno
2010 – Fotograf studio, Praha
– Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
2011 – Galerie Františka Drtikola, Příbram
– Galerie „Pusta“- Centrum Kultury, Katowice
2012 – Hornický skanzen Mayrau, Kladno –Vinařice /s J. Benešem/

Účast na výstavách /výběr/
1971 – Juniofoto, Malá zámecká galerie v Teplicích, Teplice
1972 – Fotografica academica, výstavní síň PKO Pardubice
1973 – Československá fotografie 1971–72, Moravská galerie v Brně
1978 – Malé formáty, Varšava
1982 – Aktuální fotografie, Moravská galerie v Brně
– Bienále internationale di Fotografia, Caserta
1983 – R.I.P. Arles, audiovizuální pořad, Arles
1984 – Fotografia in Cechoslovacchia, Nuove tendenze, Galleria San Fedele, Miláno
– Generace 70, Výstavní síň Fotochemy Praha
1985 – Současná česká fotografie, Tokio
– 27 současných československých fotografů, The Photographes´ Gallery Londýn
1986 – Elementární fotografie, Štětín
– Méně, Galerie F, Banská Bystrica, repríza Galerie 4, Cheb
1987 – Město, Dům umění Brno
– Aktuální fotografie 2 /Okamžik/ Moravská galerie v Brně
1988 – Česká fotografie, Fotofest, Plovdiv
– Čeští fotografové, Toulouse, Paříž
– 3. mezinárodní výstava miniaturního umění, Toronto
– V. bienále fotografie přírody, Městské kulturní středisko, Brno
1989 – 150 fotografií, Fotografická sbírka Moravské galerie v Brně
– Elementarność fotografii, Galerie FMA Wroclav
– Česká amatérská fotografie 1945–1989, Bruselský pavilon, Park kultury, Praha
– 150 let fotografie, Valdštejnská jízdárna, Praha
– Cesty československé fotografie, Dům U Kamenného zvonu, Praha
– Tschechoslowakische Fotografie der gegenwart, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem
1990 – 5. mezinárodní výstava miniaturního umění, Toronto
– Choise 19, Fotofest, Houston
1991 – Současná čs. fotografie a um. sklo, Kunsthaus, Hamburg
– Nové prostory fotografie, Wroclav
1992 – Mezinárodní konference Východ–Západ, Wroclav
1993 – What´s New Prague, The Art Institute of Chicago
1993 – Peron 5, Polské kulturní středisko, Praha
1994 – Po sametové revoluci – Současná čs. fotografie, Perth
– Česká fotografie, Slovenská národní galerie, Zvolenský zámek, Zvolen
1995 – Doznawanie obrazu, Klodsko
1996 – Tendencies, Moderní česká fotografie, Han Gallery, Peking
– Funkeho Kolín, Regionální muzeum Kolín
1997 – Czech Photography, Bohemian Gallery, New York
1998 – Osobnosti současné fotografie v Čechách, Muzeum umění Benešov u Prahy
1999 – „My“ – 1948-1989, Moravská galerie v Brně
2000 – Společnost před objektivem, Obecní dům, Praha
2001 – Vidění kamene, Náchod
– Contemporary Czech Photography, SK Josefsberg Studio, Portland, Seattle
2002 – Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let, Olomouc, Bratislava
2004 – Fotografie?, Klatovy, Brno
2005 – Česká fotografie 20. století UMP, GHMP, Praha
2007 – Průzračný svět, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
– Světlo a stín, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
– Fotografie 70. let, Galerie Klatovy
2008 – Třetí strana zdi, Moravská galerie v Brně
2009 – Mimo zonu, Langhans Galerie, Praha
– Česká fotografie 20. století, Kunst und Ausstellunghalle, Bonn
2010 – Úniky a návraty, Československá fotografie a surrealismus, Moravská galerie v Brně
2012 – Cesta světla, Regionální muzeum, Kolín
– Element F, Moravská galerie v Brně
2013 – Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň, Galerie Ladislava Sutnara