Michaela Pospíšilová Králová

Universal (2019 – 2021)

14. 9. 2021 - 22. 11. 2021

Prezentace fotografií v prostorech galerijní kavárny

Universal

Soubor koláží Universal je hravou pokusnou laboratoří zkoumající univerzální podstatu prvků tvořících naše město, náš svět. Fotografie, které jsem pořídila převážně v Praze, podrobuji dekonstrukci a následně z nich buduji nový paralelní prostor. Každý prvek v tomto souboru stavím z několika jeho verzí, které jsou k sobě stavěny rovnocenně, bez toho, aby byly hodnoceny. Vzniká tak město, které není dokonalé a naleštěné, ale je to otevřené místo bez předsudků a rasismu, kde se volně mixují různé kulturní a sociální vlivy.

Koláže miluji od dětství a nekonečné možnosti této hry s obrazem a jeho významem mě stále fascinují. Rozložením a následným znovupostavením obrazu vzniká prostor k mnoha příběhům a úvahám. U tohoto souboru mimo jiné i k otázce Jaká je univerzální podstata města a jak ji mohu definovat? Pro mě město netvoří jen ulice, lampy, kameny a domy, ale také příroda a hlavně lidé, kteří dodají městu smysl a život. A koneckonců i v odpadcích vyfocených na ulici je možné najít prostor pro imaginaci.

VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ VE STŘEDU 22. 9. 2021 OD 18 HODIN.

Michaela Pospíšilová Králová


Michaela Pospíšilová Králová

Michaela Pospíšilová Králová je grafička, typografka, ilustrátorka a fotografka. Narodila se 21. května 1982 v Praze. Vystudovala nejprve Střední uměleckou školu textilních řemesel a posléze Vyšší odbornou školu grafickou Hellichova, obor Knižní grafika. V roce 2012 dokončila bakalářské studium na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

Michaela střídá řadu způsobů výtvarného vyjádření. Má ráda možnosti, které vznikají prolínáním fotografie, malby, kresby, grafiky a výšivky. Fotografii preferuje pro její schopnost jasného podání výchozího záměru, pro jí připisovanou funkci lidské paměti i pro její otevřenost možnostem dalších úprav a zásahů. Dlouhodobě se věnuje práci s fotografickým archivem. Nesnaží se následovat trendy, ale raději si vybírá témata, která jsou pro ni osobně důležitá.

V roce 2012 získala cenu Leica Gallery Prague v rámci soutěže Frame. V roce 2015 byla renomovaným časopisem theculturetrip.com vybrána mezi „10 současných českých umělců, které musíte znát“.