Vojtěch Sláma

Vlčí med

22. 5. 2009 - 6. 9. 2009

Život bývá banální. Není možné, aby byl každý život úplně jiný, takže je z vnějšího pohledu všední. Jsou fotografové, kteří v tomto bodě poznání, jímž prochází každý člověk, nasazují fantazii (která bývá ještě nudnější). Sláma však fotografuje jen svůj život a to, co v životě poznal a chápe. Snaží se, aby si nepřivlastnil nic cizího. Asi docela staromódně věří v autenticitu, v tom by mohl být odchovancem rodičovské existencialistické generace. Jenže tehdejší životní pocit už není jeho. Díky své tvrdošíjnosti naštěstí dokázal zobrazit ten svůj. Někdy jsou jeho postřehy vizuálně atraktivní, takže téměř zastírají smysl jeho díla. Ale svést se Sláma nenechá, není výrobcem vizuálně oslnivých záběrů o ničem. Většinou se divák musí k jádru jeho snímků prodrat, protože jsou o světě, a ne jen o svém tvůrci.

Začneme-li Slámovo dílo vnímat v souvislostech, vynikne etos, který je s ním spojen. Sláma je vážný umělec, zdá se, že svůj život propojuje s dílem. Brání se každé povrchnosti a okamžiky, které fotografuje, mají často nádech posvátnosti. To všechno se podílí na hodnotě jeho záběrů díky propojení s darem a zkušeností fotografického vidění (samotné osobní nasazení nezaručuje nic). Ve srovnání s předchozí generací se mu podařilo být soukromější a díky tomu nachází jiné „perličky na dně“ každodenního žití.

Antonín Dufek


Vojtěch Sláma (*1974)

je dosavadním životem spjatý s Brnem a Jevišovicemi. Absolvent Střední školy uměleckých řemesel v Brně, člen skupiny Steiner Group. Fotograf na volné noze. Magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Vyučoval fotografii na Soukromém uměleckém gymnáziu Pavla Křížkovského a na katedře žurnalistiky fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Mezi autorovy významné práce patří cyklus věnovaný krasobruslařkám (realizovaný v hale Rondo v Brně, 1997), cyklus o baletu Národního divadla v Ostravě (práce pro Igora Vejsadu, 1998—1999) a cyklus Inženýrská Zátiší (vytvořený pro Otakara Bártu a společnost Chemcomex, 2003). V roce 2004 vydal knihu Vlčí med (Galerie Brno). Od roku 2004 pracuje na černobílém souboru Z deníku vlka a od roku 2001 také na barevném souboru India Tourist.