FILIP LÁB

VÝVOJ NOVINÁŘSKÉ FOTOGRAFIE

18. 1. 2016

Při příležitosti konání výstavy legendy humanistické fotografie Wernera Bischofa si Vás dovolujeme pozvat na debatu o současném stavu novinářské fotografie.

Fotogalerie

Beseda se koná v Leica Gallery Prague od 19h.


Rezervace nutná na emailu: lgp@lgp.cz


O tom, jaká je současná praxe novinářské fotografie, jak se proměnila fotožurnalistická práce nejen s nástupem digitálních technologií a jaká je dnes role fotoeditora, si budeme povídat s fotografem Milanem Jarošem a obrazovým redaktorem Milanem Burešem, kteří pracují pro časopis Respekt.

Diskuzi moderuje doc. Filip Láb působící na katedře žurnalistiky FSV UK.