JIŘÍ HANKE – KLADNO – 80. LÉTA

23. 9. 2011

Nejnovější výstava v Leica Gallery Prague se koná v rámci FOTOGRAF festivalu.

Festival, který v měsíci říjnu probííhá v devíti pražských galeriích, bude zaměřen na různé tendence v české fotografii a výtvarném umění osmdesátých let.

Výstava je netradiční svým pojetím – Jiří Hanke dosud vystavoval soubory fotografií, v nichž zpracovával jedno téma, kterému se dlouhodobě věnoval. Můžeme vzpomenout nejznámější cykly Pohledy z okna mého bytu, Lidé z Podprůhonu, Otisky generace, Podnikatelé, Hledání Ameriky či Stop time.

Pro nejnovější výstavu v Leica Gallery Prague vybral Jiří Hanke spolu s kurátorem výstavy Vladimírem Birgusem fotografie napříč těmito soubory. Z velké části dosud nepublikovaná díla vznikala výhradně v Kladně mezi lety 1980 až 1990. Svému rodnému městu zasvětil autor většinu své fotografické práce. Výstava ukazuje město v době, která v sobě nesla jak devastaci totalitním režimem, tak i jistou naději, která se koncem desetiletí naplnila. Nenajdeme zde však snímky prvoplánově popisující tato léta, autor se snažil svůj příběh osmdesátých let převyprávět na fotografiích s pointou, s jemným humorem, s trochou potřebné ironie a nadsázky. Do kolekce zařadil i své rodinné fotografie.