LEICA GALLERY PRAGUE ZNOVUOTEVŘENA

11. 5. 2020

Vážení a milí fanoušci Leica Gallery Prague! Těšíme se na vás s nově otevřenou výstavou “Můj otec Antonín Kratochvíl”, kterou můžete vidět od 11. května 2020.

Vážení a milí příznivci fotografie a LEICA GALLERY PRAGUE,

věřím, že jste koronavirovou pandemii přežili pokud možno v plném zdraví a že se již těšíte na návrat do zaběhnutých pořádků a každodenností.

I my jsme přijali vyhlášení Vlády ČR o rozvolňování restriktivních opatřeních s nadějí, že se spolu budeme moci již v brzké budoucnosti opět v našich galerijních prostorách setkat. Pokud se tedy situace již nezmění, budeme galerii otvírat v pondělí 11. května s tím, že galerie pojede v plném režimu (tj. vstup na výstavy, prodeje uměleckých fotografií, fotografií z Edice 100, fotografických publikací a knih, časopisů či dalšího drobného doplňkového prodeje) a možností zakoupení si omezeného sortimentu z naší kavárny s sebou. To vše za předpokladu, že se situace v ČR rapidně epidemiologicky nezhorší a za dodržení určitých hygienických podmínek, které však zatím Vláda ČR vůbec nespecifikovala. Od 25. května by potom následně měl být v plném provozu otevřen i celý kavárenský prostor pro vaše posezení.

Ráda bych Vás touto cestou ujistila, že díky všem přesunům a úpravám našeho výstavního plánu rozhodně nepřijdete o připravovaný výstavní projekt „Můj otec Antonín Kratochvíl“, připravený u příležitosti vzniku stejnojmenného celovečerního dokumentárního filmu v režii Andrey Sedláčkové. Vzhledem k tomu, že se však po otevření galerií budeme muset i nadále řídit určitými, dosud neznámými hygienickými nařízeními, bude výše zmíněná výstava zahájena bez hromadné vernisáže. Tu nahradíme cílenými komornějšími setkáními s autory či tvůrci výstavy a filmu. Stejně tak bych vás ráda i za producentskou společnost Punk Film ujistila, že všichni pracují na tom, aby byl film uveden do kin v průběhu první poloviny června. Bližší a aktuální informace s vámi budeme sdílet prostřednictvím našich webových stránek, sociálních sítí či kulturních přehledů.

Stejně tak nepřijdete ani o plánovanou výstavu fotografií M. W. Pospíšila „Paris, etc……“, která bude pro vás připravena v kavárenských prostorách ihned po znovuotevření galerie. Stejnojmennou knihu, kterou v souvislosti s touto výstavou vydalo nakladatelství Kant, budete mít možnost zakoupit si přímo na místě již první otvírací den.

Dámy a pánové, přátelé a milovníci fotografie, moc se opět těšíme na pravidelná setkávání se s vámi! Moc nám chybíte.

Míla Dubská, ředitelka LEICA GALLERY PRAGUE