NOVÁ VÝSTAVA: NEÚPROSNÉ SVĚTLO

14. 9. 2012

Připravujeme skupinovou výstavu na téma: sociální dokument v meziválečném Československu.