UVNITŘ SEBE POTKÁVÁM SEBE

7. 9. 2012

UVNITŘ SEBE POTKÁVÁM SEBE

Série fotografií Lenky Bláhové je od 7. 9. 2012 vystavena v Leica Gallery Prague Café.

Zavřené oči, v koloběhu prožívaných emocí, kde nic není černobílé. syntéza dvou poloh – vnějšího, viditelného, pozitivně existujícího s vnitřním, nevyřčeným a nevyslovitelným, tušeným. Jedná se o introspektivní záznam, kde se obrazově pokouším formulovat podvědomé vlivy, sny a trápení a jejich spojením s fyzickou podobou, i když výtvarně transformovanou, v celku reflektovat vlastní osobnost.
Lenka Bláhová