VÝTVARNÁ DÍLNA

16. 10. 2014

Workshop pro děti a mládež k výstavě “Markéta Luskačová: Fotografie 1964–2014”. Lektorka Lucie Haškovcová se bude věnovat školním třídám i rodinám s dětmi.

Součástí výtvarné dílny bude interaktivní prohlídka výstavy, v rámci níž bude představen život Markéty Luskačové a bude diskutováno o prezentovaných fotografiích. Studentům a žákům bude představena rovněž i samotná Leica Gallery Prague, její historie a současnost. Stěžejní částí bude vlastní výtvarná tvorba, která bude formálně i obsahově inspirovaná přímo vystavenými díly. Jako inspirace nám poslouží jedno z hlavních témat autorky – motiv “poutníků”. Z reprodukcí zde prezentovaných fotografií vytvoříme fotomontáže a koláže na formát ve tvaru lidské stopy. Pak z vytvořených stop zkusíme na podlaze sestavit ornament jakožto poctu motivům – putování, stopy, cesta, život… Čtvrtek 16. 10. 2014, 10–17 hodin. Výtvarnou dílnu pořádáme bez výběru vstupného, rezervace nutná (e-mail: lgp@lgp.cz) Partnerem výtvarné dílny je Galerie hl. m. Prahy (GHMP). Dílny vedené odbornou lektorkou Lucií Haškovcovou.