VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

15. 5. 2013

Lektorka Lucie Haškovcová se bude věnovat školním třídám i rodinám s dětmi.

Výtvarná dílna k výstavě Thomas Hoepker : Heartland.

Součástí výtvarné dílny bude interaktivní prohlídka výstavy, v rámci níž si představíme život Thomase Hoepkera a prohlédneme si zde prezentované fotografie. Studentům a žákům bude představena i samotná Leica Gallery, její historie i současnost. Stěžejní částí bude vlastní výtvarná tvorba, která bude formálně i obsahově inspirovaná přímo zde vystavénými díly.

Leica Gallery Prague
Čtvrtek 15.5.2014, 10–17 hodin

Výtvarnou dílnu pořádáme bez výběru vstupného, rezervace nutná (e-mail: lgp@lgp.cz)

Partnerem výtvarné dílny je Galerie hl. m. Prahy (GHMP). Dílny vedené odbornou lektorkou Lucií Haškovcovou.