VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ K VÝSTAVĚ FOTO OKO

28. 5. 2015

V rámci výtvarných reakcí na výstavu FOTO OKO se budeme inspirovat zde přítomnými fotografiemi a zajímavými formami jejich zpracování – leporela, rodinná alba a deníky…

Každý si zkusí vybrat nějaký portrét a formou již zmíněného deníku (alba nebo leporela) navrhnout jeho fiktivní příběh poskládaný z útržků a fragmentů reprodukcí zde prezentovaných fotografií, ale i z detailů z novin a časopisů. Opět půjde o techniku koláží, fotomontáží, reprodukcí a dokreslování. Půjde o kombinaci textu a obrazu (fotografie), kde bude důležitá nejen forma, ale především obsah – příběh a osud konkrétního člověka.

Čtvrtek 28. 5. 2015, 10 – 17 hod

Výtvarná dílna pro děti a mládež pod vedením odborné lektorky Lucie Haškovcové. (Vstup zdarma).