VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

14. 3. 2013

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Lektorka Lucie Haškovcová se bude věnovat školním třídám i rodinám s dětmi.

Výtvarná dílna k výstavě Eva Fuková: Pábení.

Součástí výtvarné dílny “Multipláže, koláže a fotomontáže” bude interaktivní prohlídka výstavy, v rámci níž si představíme život Evy Fukové a prohlédneme si zde prezentované fotografie. Studentům a žákům bude představena i samotná Leica Gallery, její historie i současnost. Stěžejní částí bude vlastní výtvarná tvorba, která bude formálně i obsahově inspirovaná přímo zde vystavénými díly. Východiskem nám budou reprodukce vybraných fotografií, které se budeme snažit formou nejrůznějších technik jako je dokreslování, retušování, ale hlavně formou koláží, fotomontáží a především “multipláží” posouvat do dalších kontextů. K výsledným pracím se pokusíme navrhnout i zajímavé názvy ve stylu Evy Fukové.

Leica Gallery Prague
Čtvrtek 14.3.2013, 10–17 hodin

Výtvarnou dílnu pořádáme bez výběru vstupného, rezervace nutná (e-mail: lgp@lgp.cz)

Partnerem výtvarné dílny je Galerie hl. m. Prahy (GHMP). Dílny vedené odbornou lektorkou Lucií Haškovcovou.