Hlavní výstava

Eva Heyd | Soukromé cesty

24. 11. 2023 - 14. 1. 2024

Cesty s fotoaparátem podniká Eva Heyd od doby studií. Zpočátku se věnovala humanistické fotografii a pracovala jako žurnalistka. Její tvorbu zásadně ovlivnila emigrace do New Yorku v roce 1985.

V následujících dvaceti letech zde jako fotografka pracovala pro významná muzea a galerie. Do její volné tvorby vstoupila barva a také začíná využívat nové technologie. Její fotografické koláže se mnohdy stávají součástí trojrozměrných objektů, většinou skleněných.

Výstava představuje část autorčiny současné práce: fotografie a montáže zachycují nejen magii krajiny, kde žije, ale také míst, člověkem kdysi vytvořených a dnes opuštěných, či přírodní segmenty, jež jsou imaginativně k člověku vztaženy.

Galerie tvorby Evy Heyd

Fotografie z vernisáže

Vývoj fotografické tvorby Evy Heyd úzce souvisí s jejím osobním životem a vlastními cestami, kterými se rozhodla jít, právě tak jako s dobou, kterou žila a prožívala.

   Spolu s dalšími fotografy, soustředěnými ve Fotoklubu Strahov se v sedmdesátých letech věnovala dokumentu. Portréty a akty ze série Ženy jsou mimořádně citlivou výpovědí o životě autorčiných vrstevnic, které jí umožnily vstoupit do soukromí, do jejich vnitřního světa.

  Významným mezníkem v životě Evy Heyd byla v polovině 80. let emigrace do USA. Život v New Yorku se všemi svobodami, které metropole nabídla v kontrastu s totalitní rodnou Prahou, přinesla autorce také nová profesní poznání. Směsice dojmů z velkoměsta, to byl jeden z inspirativních podnětů k vytváření fotomontáží, se kterými pracovala již v Praze. Dalším zdrojem inspirace se stala její spolupráce s významnými newyorskými muzei umění, pro které fotografovala exponáty do mnoha katalogů. Nedílnou součástí volné tvorby jsou dnes objekty, ve kterých kombinuje fotografii se sklem.

   Dalším milníkem autorčiny životní cesty se stal rok 2005. Po dvaceti letech se vrátila do Čech a usadila se v Rožmitále pod Třemšínem. Z rušného velkoměsta se ocitla v soukromí maloměsta. Zásadní změna vnesla do fotografické tvorby Evy Heyd nové náměty. Seznamovala se s tajemnou podbrdskou krajinou a ve fotografiích zachycovala atmosféru míst, vybízejících k tichému rozjímání. Její celoživotní zájem o historii ji dodnes přivádí také na území, poznamenaná před staletími i v době nedávné působením člověka, který do krajiny zasáhl. Jak dnes vnímat energii v regionu, v minulosti tolik ovlivněného religiozitou Svaté Hory, kam za zázraky Panny Marie putovaly desetitisíce věřících? Jak vystihnout rozporuplnost v konání lidí, kteří staví průmyslové objekty a po čase je opouštějí? Jak zachytit pocit, který zchátralá místa vyvolávají? Jak naznačit asociace, které vyvolává detail z přírody?

   Realita versus emoce. Základní rozpor, princip, který propojuje tvorbu Evy Heyd ve všech etapách její tvorby, právě tak jako technika fotomontáže, umožňující vrstvit dojmy, myšlenky, vzpomínky a poznání.  Autorkou vytvořené obrazy obsahují poselství, které inspirují k našemu individuálnímu hledání souvislostí.

                                                                                           Hana Ročňáková


Reportáže o výstavě